ดนีโปรเปตรอฟสค์
เมืองใกล้เคียง
ประเทศยูเครน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(121) รหัสไปรษณีย์ ใน ดนีโปรเปตรอฟสค์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ดนีโปรเปตรอฟสค์
ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
พื้นที่405 ตร.กม.
ประชากร848,755 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย385,557 (45.4%)
ประชากรหญิง463,200 (54.6%)
อายุมัธยฐาน40.6
รหัสไปรษณีย์09330, 09332, 20626 (118 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์56, 562

(121) รหัสไปรษณีย์ ใน ดนีโปรเปตรอฟสค์, Dnipropetrovska Oblast'

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
09330ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
09332ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
20626ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
26130ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
26132ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
26134ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
26137ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
27022ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
27029ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
27110ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
27115ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
27116ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
27118ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
27119ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49000ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49004ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49005ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49006ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49007ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49008ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49010ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49015ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49016ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49017ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49018ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49019ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49020ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49021ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49022ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49023ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49024ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49026ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49027ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49028ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49032ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49033ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49035ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49038ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49040ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49041ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49043ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49044ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49045ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49046ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49047ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49048ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49049ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49051ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49052ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49053ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49054ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49055ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49057ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49061ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49064ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49066ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49068ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49069ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49072ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49073ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49074ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49075ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49080ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49081ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49082ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49083ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49086ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49087ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49089ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49094ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49098ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49100ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49101ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49102ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49106ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49107ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49108ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49112ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49114ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49115ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49116ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49117ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49118ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49124ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49125ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49126ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49127ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49128ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49130ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49131ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49490ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
49600ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
51261ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
51343ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52000ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52001ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52002ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52005ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52026ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52030ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52031ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52032ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52045ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52046ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52064ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52068ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52072ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52074ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52075ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52401ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52420ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52423ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52461ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52493ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52505ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52521ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52535ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52584ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
52585ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
64365ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822
64368ดนีโปรเปตรอฟสค์Dnipropetrovska Oblast'1,032,822

ข้อมูลสถิติประชากรของ ดนีโปรเปตรอฟสค์, Dnipropetrovska Oblast'

ประชากร848,755
ความหนาแน่นของประชากร2,095 / km²
ประชากรชาย385,557 (45.4%)
ประชากรหญิง463,200 (54.6%)
อายุมัธยฐาน40.6
อายุมัธยฐานเพศชาย36.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.9
ธุรกิจใน ดนีโปรเปตรอฟสค์, Dnipropetrovska Oblast'32,940
ประชากร (1975)1,000,938
ประชากร (2000)957,252
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -15.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -11.3%

ดนีโปรเปตรอฟสค์

ดนีโปรเปตรอฟสค์ (อังกฤษ: Dnipropetrovsk; ยูเครน: Дніпропетровськ หรือ อังกฤษ: Dnepropetrovsk; รัสเซีย: Днепропетровск) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศยูเครน มีประชากร 1.1 ล้านคน ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของประเทศ บนฝั่งขวาของแม่น้ำนีเปอร์ เป..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ดนีโปรเปตรอฟสค์