(159) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐตรังกานู

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐตรังกานู
ช่วงเวลาเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)
พื้นที่13,035 ตร.กม.
ประชากร4,167 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,124 (51%)
ประชากรหญิง2,043 (49%)
อายุมัธยฐาน21.3
รหัสไปรษณีย์20000, 20050, 20100 (156 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์7, 9, 9631
เมือง17
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
20000 - 22000กัวลาตรังกานู113
21800 - 21820Ajil3
22100 - 22120Bandar Permaisuri5
22300 - 22309Kuala Besut3
23000 - 23050Dungun4
24000 - 24009Cukai3
24100 - 24109Kijal3
24200 - 24209Kemasik3

(159) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐตรังกานู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
20000กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20050กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20100กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20200กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20300กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20400กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20500กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20502กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20503กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20504กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20505กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20506กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20508กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20512กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20514กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20516กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20517กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20518กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20519กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20520กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20532กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20534กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20536กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20538กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20540กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20542กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20546กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20548กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20550Kertihรัฐตรังกานู24,401
20551กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20552กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20554กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20556กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20560กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20564กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20566กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20568กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20570กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20572กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20576กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20578กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20582กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20586กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20590กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20592กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20596กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20600กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20604กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20606กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20608รัฐตรังกานู
20609กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20610กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20612กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20614กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20618กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20620กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20622กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20626กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20628กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20630กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20632รัฐตรังกานู
20646กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20648กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20656กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20658กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20660กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20661กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20662กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20664กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20668กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20670กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20672กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20673กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20674กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20676กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20680กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20690กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20698กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20700กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20710กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20720กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20900กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20902กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20904กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20906กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20908กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20910กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20912กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20914กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20916กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20918กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20920กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20922กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20924กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20926กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20928กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20930กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
20990กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21000กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21009กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21010กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21020กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21030กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21040กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21060กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21070กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21080กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21090รัฐตรังกานู
21100กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21109กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21200กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21209กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21210กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21220กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21300กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21309กัวลาตรังกานูรัฐตรังกานู285,065
21400Bukit Payungรัฐตรังกานู
21450รัฐตรังกานู
21500รัฐตรังกานู
21600Marangรัฐตรังกานู21,410
21610Marangรัฐตรังกานู21,410
21700Kuala Berangรัฐตรังกานู
21800Ajilรัฐตรังกานู
21810Ajilรัฐตรังกานู
21820Ajilรัฐตรังกานู
22000รัฐตรังกานู
22010Jertihรัฐตรังกานู13,526
22020Jertihรัฐตรังกานู13,526
22030รัฐตรังกานู
22100Bandar Permaisuriรัฐตรังกานู
22107Bandar Permaisuriรัฐตรังกานู
22109Bandar Permaisuriรัฐตรังกานู
22110Bandar Permaisuriรัฐตรังกานู
22120Bandar Permaisuriรัฐตรังกานู
22200Kampung Kuala Besutรัฐตรังกานู
22300Kuala Besutรัฐตรังกานู
22307Kuala Besutรัฐตรังกานู
22309Kuala Besutรัฐตรังกานู
23000Dungunรัฐตรังกานู
23007Dungunรัฐตรังกานู
23009Dungunรัฐตรังกานู
23050Dungunรัฐตรังกานู
23100Pakaรัฐตรังกานู21,044
23200Bukit Besiรัฐตรังกานู
23300รัฐตรังกานู
23400Kertihรัฐตรังกานู24,401
24000Cukaiรัฐตรังกานู82,425
24007Cukaiรัฐตรังกานู82,425
24009Cukaiรัฐตรังกานู82,425
24050รัฐตรังกานู
24060รัฐตรังกานู
24100Kijalรัฐตรังกานู
24107Kijalรัฐตรังกานู
24109Kijalรัฐตรังกานู
24200Kemasikรัฐตรังกานู
24207Kemasikรัฐตรังกานู
24209Kemasikรัฐตรังกานู
24210รัฐตรังกานู
24300Kertihรัฐตรังกานู24,401

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐตรังกานู

ประชากร4,167
ความหนาแน่นของประชากร0.32 / km²
ประชากรชาย2,124 (51%)
ประชากรหญิง2,043 (49%)
อายุมัธยฐาน21.3
อายุมัธยฐานเพศชาย21.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง21.5
ธุรกิจใน รัฐตรังกานู38,933
ประชากร (1975)2,922
ประชากร (2000)4,055
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +42.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +2.8%

รัฐตรังกานู

ตรังกานู (มาเลย์: Terengganu เดิมสะกดว่า Trengganu หรือ Tringganu, อักษรยาวี: ترڠڬانو) เป็นรัฐสุลต่านและเป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธ์มาเลเซีย มีชื่อเฉลิมเมืองเป็นภาษาอาหรับว่า ดารุลอีมาน ("ถิ่นที่อยู่แห่งความศรัทธา") ัฐตรังกานูตั้งอยู่ริมชายฝั่ง..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย รัฐตรังกานู