(224) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐซาราวัก

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐซาราวัก
ช่วงเวลาเวลามาเลเซีย (กูชิง)
พื้นที่12,450 ตร.กม.
ประชากร32 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย17 (52.5%)
ประชากรหญิง15 (47.5%)
อายุมัธยฐาน25
รหัสไปรษณีย์93000, 93010, 93050 (221 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์3, 5, 7 (15 เพิ่มเติม)
เมือง33
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
93000 - 93990กูชิง116
94000 - 94009Bau4
94500 - 94509Lundu3
94700 - 94760Serian6
94800 - 94809Simunjan3
95000 - 95009Simanggang4
95400 - 95409Saratok3
95700 - 95709เบตง (ซาราวัก)3
96000 - 96009Sibu4
96100 - 96109Sarikei4
96300 - 96309Dalat3
96700 - 96709Kanowit3
97000 - 98008Bintulu13
98000 - 98009Miri5
98150 - 98159Bekenu3
98800 - 98859Lawas4

(224) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐซาราวัก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
93000กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93010กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93050กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93100กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93150กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93200กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93250กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93300กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93350กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93400กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93450กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93500กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93502กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93503กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93504กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93505กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93506กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93507กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93508กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93510กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93514กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93516กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93517กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93518กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93519กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93520กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93527กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93529กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93532กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93540กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93550Bintuluรัฐซาราวัก151,617
93551Tatauรัฐซาราวัก
93552กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93554กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93556กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93558กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93560กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93564กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93566กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93570กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93572กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93576กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93578กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93582กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93586กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93590กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93592กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93594กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93596กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93600กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93604กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93606กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93608Serianรัฐซาราวัก
93609กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93610กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93612กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93614กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93618กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93619กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93620กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93626กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93628กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93632กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93634กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93648กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93658กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93660กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93661กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93662กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93670กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93672กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93677กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93690กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93694กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93700กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93702กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93704กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93706กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93708กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93710กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93712กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93714กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93716กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93718กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93720กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93722กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93724กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93726กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93728กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93730กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93732กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93734กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93736กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93738กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93740กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93742กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93744กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93746กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93748กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93750กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93752กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93754กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93756กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93758กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93760กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93762กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93764กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93772กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93900กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93902กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93904กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93906กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93908กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93910กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93912กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93914กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93916กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93990กูชิงรัฐซาราวัก570,407
94000Bauรัฐซาราวัก
94007Bauรัฐซาราวัก
94009Bauรัฐซาราวัก
94100รัฐซาราวัก
94200Siburanรัฐซาราวัก
94300รัฐซาราวัก
94500Lunduรัฐซาราวัก
94507Lunduรัฐซาราวัก
94509Lunduรัฐซาราวัก
94600รัฐซาราวัก
94650รัฐซาราวัก
94700Serianรัฐซาราวัก
94707Serianรัฐซาราวัก
94709Serianรัฐซาราวัก
94750Serianรัฐซาราวัก
94760Serianรัฐซาราวัก
94800Simunjanรัฐซาราวัก
94807Simunjanรัฐซาราวัก
94809Simunjanรัฐซาราวัก
94850Sebuyauรัฐซาราวัก
94900Linggaรัฐซาราวัก
94950Pusaรัฐซาราวัก
95000Simanggangรัฐซาราวัก27,207
95007Simanggangรัฐซาราวัก27,207
95008Simanggangรัฐซาราวัก27,207
95009Simanggangรัฐซาราวัก27,207
95300รัฐซาราวัก
95400Saratokรัฐซาราวัก
95407Saratokรัฐซาราวัก
95409Saratokรัฐซาราวัก
95500Debakรัฐซาราวัก
95600Spaohรัฐซาราวัก
95700เบตง (ซาราวัก)รัฐซาราวัก
95707เบตง (ซาราวัก)รัฐซาราวัก
95709เบตง (ซาราวัก)รัฐซาราวัก
95800Engkililiรัฐซาราวัก
95900Lubok Antuรัฐซาราวัก
96000Sibuรัฐซาราวัก198,239
96007Sibuรัฐซาราวัก198,239
96008Sibuรัฐซาราวัก198,239
96009Sibuรัฐซาราวัก198,239
96100Sarikeiรัฐซาราวัก29,281
96107Sarikeiรัฐซาราวัก29,281
96108Sarikeiรัฐซาราวัก29,281
96109Sarikeiรัฐซาราวัก29,281
96150รัฐซาราวัก
96200Daroรัฐซาราวัก
96250Matuรัฐซาราวัก
96300Dalatรัฐซาราวัก
96307Dalatรัฐซาราวัก
96309Dalatรัฐซาราวัก
96350รัฐซาราวัก
96400รัฐซาราวัก
96410Mukahรัฐซาราวัก
96500รัฐซาราวัก
96507รัฐซาราวัก
96508รัฐซาราวัก
96509รัฐซาราวัก
96510Pakanรัฐซาราวัก
96600Julauรัฐซาราวัก
96700Kanowitรัฐซาราวัก
96707Kanowitรัฐซาราวัก
96709Kanowitรัฐซาราวัก
96800รัฐซาราวัก
96807รัฐซาราวัก
96809รัฐซาราวัก
96850Songรัฐซาราวัก
96900รัฐซาราวัก
97000Bintuluรัฐซาราวัก151,617
97007Bintuluรัฐซาราวัก151,617
97008Bintuluรัฐซาราวัก151,617
97009Bintuluรัฐซาราวัก151,617
97010Bintuluรัฐซาราวัก151,617
97011Bintuluรัฐซาราวัก151,617
97012Bintuluรัฐซาราวัก151,617
97013Bintuluรัฐซาราวัก151,617
97014Bintuluรัฐซาราวัก151,617
97015Bintuluรัฐซาราวัก151,617
97100รัฐซาราวัก
97200Tatauรัฐซาราวัก
97300Bintuluรัฐซาราวัก151,617
98000Miriรัฐซาราวัก228,212
98007Miriรัฐซาราวัก228,212
98008Bintuluรัฐซาราวัก151,617
98009Miriรัฐซาราวัก228,212
98050Marudiรัฐซาราวัก
98057รัฐซาราวัก
98058รัฐซาราวัก
98059รัฐซาราวัก
98100รัฐซาราวัก
98107Miriรัฐซาราวัก228,212
98109Miriรัฐซาราวัก228,212
98150Bekenuรัฐซาราวัก
98157Bekenuรัฐซาราวัก
98159Bekenuรัฐซาราวัก
98200รัฐซาราวัก
98300รัฐซาราวัก
98700Limbangรัฐซาราวัก26,199
98707Limbangรัฐซาราวัก26,199
98708รัฐซาราวัก
98709รัฐซาราวัก
98750รัฐซาราวัก
98800Lawasรัฐซาราวัก
98850Lawasรัฐซาราวัก
98857Lawasรัฐซาราวัก
98859Lawasรัฐซาราวัก

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐซาราวัก

ประชากร32
ความหนาแน่นของประชากร0.0026 / km²
ประชากรชาย17 (52.5%)
ประชากรหญิง15 (47.5%)
อายุมัธยฐาน25
อายุมัธยฐานเพศชาย25.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง24.4
ธุรกิจใน รัฐซาราวัก74,270
ประชากร (1975)227
ประชากร (2000)73
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -85.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -56.2%

รัฐซาราวัก

ซาราวัก (มาเลย์: Sarawak, อักษรยาวี: سراواك) เป็นหนึ่งในสองรัฐของประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว เป็นที่รู้จักกันในชื่อ บูมีเกอญาลัง (Bumi kenyalang, "ดินแดนแห่งนกเงือก") ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ และเป็นรัฐที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่วนอัน..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย รัฐซาราวัก