(116) รหัสไปรษณีย์ ใน กูชิง

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน กูชิง
ช่วงเวลาเวลามาเลเซีย (กูชิง)
พื้นที่431 ตร.กม.
ประชากร675,947 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย342,583 (50.7%)
ประชากรหญิง333,364 (49.3%)
อายุมัธยฐาน25.7
รหัสไปรษณีย์93000, 93010, 93050 (113 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์82

(116) รหัสไปรษณีย์ ใน กูชิง, รัฐซาราวัก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
93000กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93010กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93050กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93100กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93150กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93200กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93250กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93300กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93350กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93400กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93450กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93500กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93502กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93503กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93504กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93505กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93506กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93507กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93508กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93510กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93514กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93516กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93517กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93518กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93519กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93520กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93527กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93529กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93532กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93540กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93552กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93554กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93556กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93558กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93560กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93564กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93566กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93570กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93572กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93576กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93578กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93582กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93586กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93590กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93592กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93594กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93596กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93600กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93604กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93606กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93609กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93610กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93612กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93614กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93618กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93619กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93620กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93626กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93628กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93632กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93634กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93648กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93658กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93660กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93661กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93662กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93670กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93672กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93677กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93690กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93694กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93700กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93702กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93704กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93706กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93708กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93710กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93712กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93714กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93716กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93718กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93720กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93722กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93724กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93726กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93728กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93730กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93732กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93734กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93736กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93738กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93740กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93742กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93744กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93746กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93748กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93750กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93752กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93754กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93756กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93758กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93760กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93762กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93764กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93772กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93900กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93902กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93904กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93906กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93908กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93910กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93912กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93914กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93916กูชิงรัฐซาราวัก570,407
93990กูชิงรัฐซาราวัก570,407
96400รัฐซาราวัก

ข้อมูลสถิติประชากรของ กูชิง, รัฐซาราวัก

ประชากร675,947
ความหนาแน่นของประชากร1,568 / km²
ประชากรชาย342,583 (50.7%)
ประชากรหญิง333,364 (49.3%)
อายุมัธยฐาน25.7
อายุมัธยฐานเพศชาย26.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง25.1
ธุรกิจใน กูชิง, รัฐซาราวัก38,623
ประชากร (1975)264,585
ประชากร (2000)513,609
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +155.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +31.6%

กูชิง

กูชิง (มาเลย์: Kuching; ยาวี: کوچيڠ; จีน: 古晉; พินอิน: Gǔ jìn) มีชื่อทางการว่า นครกูชิง (City of Kuching) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นมาเลเซียทางตะวันออกบนเกาะบอร์เนียว ริมฝั่งแม่น้ำซาราวัก ห่างจาก..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย กูชิง