(280) รหัสไปรษณีย์ ใน กัวลาลัมเปอร์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน กัวลาลัมเปอร์
ช่วงเวลาเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)
พื้นที่243 ตร.กม.
ประชากร1.7 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย866,017 (51%)
ประชากรหญิง832,829 (49%)
อายุมัธยฐาน28.3
รหัสไปรษณีย์40517, 40612, 43200 (277 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์3
เมือง1
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
50000 - 60000กัวลาลัมเปอร์280

(280) รหัสไปรษณีย์ ใน กัวลาลัมเปอร์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
40517Shah Alamรัฐสลังงอร์481,654
40612Shah Alamรัฐสลังงอร์481,654
43200Cheras
50000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50050กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50088กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50100กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50150กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50200กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50250กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50300กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50350กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50400กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50450กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50460กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50470กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50480กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50490กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50500กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50502กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50504กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50505กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50506กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50507กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50508กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50512กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50514กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50515กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50519กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50528กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50529กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50530กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50532กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50534กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50536กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50540กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50544กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50546กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50548กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50550กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50551กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50552กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50554กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50556กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50560กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50562กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50564กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50566กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50568กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50572กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50576กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50578กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50580กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50582กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50586กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50588กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50590กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50592กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50594กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50596กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50598กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50599กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50600กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50603กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50604กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50605กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50608กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50609กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50610กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50612กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50614กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50620กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50621กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50623กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50626กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50632กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50634กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50636กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50638กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50640กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50642กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50644กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50646กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50648กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50650กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50652กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50653กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50656กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50658กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50660กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50661กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50662กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50664กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50666กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50668กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50670กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50672กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50673กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50676กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50677กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50678กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50680กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50682กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50684กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50688กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50694กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50700กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50702กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50704กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50706กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50708กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50710กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50712กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50714กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50716กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50718กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50720กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50722กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50724กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50726กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50728กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50730กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50732กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50734กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50736กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50738กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50740กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50742กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50744กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50746กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50748กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50750กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50752กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50754กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50758กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50760กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50762กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50764กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50766กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50768กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50770กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50772กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50774กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50776กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50778กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50780กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50782กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50784กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50786กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50788กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50790กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50792กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50794กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50796กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50798กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50800กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50802กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50804กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50806กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50808กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50810กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50812กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50814กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50816กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50818กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50901กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50902กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50903กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50904กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50906กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50907กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50908กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50909กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50910กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50911กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50912กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50913กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50914กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50915กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50916กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50917กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50918กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50919กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50920กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50921กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50922กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50923กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50924กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50925กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50926กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50927กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50928กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50929กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50930กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50931กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50932กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50933กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50934กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50935กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50936กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50937กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50938กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50939กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50940กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50941กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50942กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50943กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50944กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50945กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50946กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50947กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50948กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50949กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50950กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50988กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50989กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
50990กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
51000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
51100กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
51200กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
51700กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
51990กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
52000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
52100กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
52200กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
53000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
53200กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
53300กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
53700กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
53800กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
53990กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
54000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
54100กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
54200กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55100กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55200กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55300กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55700กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55710กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55720กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55900กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55902กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55904กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55906กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55908กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55910กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55912กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55914กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55916กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55918กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55920กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55922กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55924กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55926กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55928กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55930กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55932กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55934กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
55990กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
56000Cheras
56100Cheras
57000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
57100กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
57700กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
57990กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
58000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
58100กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
58200กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
58700กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
58990กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
59000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
59100กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
59200กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
59700กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
59800กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
59990กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
60000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
65000กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975
65100กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์1,453,975

ข้อมูลสถิติประชากรของ กัวลาลัมเปอร์

ประชากร1.7 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร6,991 / km²
ประชากรชาย866,017 (51%)
ประชากรหญิง832,829 (49%)
อายุมัธยฐาน28.3
อายุมัธยฐานเพศชาย28.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง28.1
ธุรกิจใน กัวลาลัมเปอร์197,326
ประชากร (1975)713,949
ประชากร (2000)1,362,714
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +138%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +24.7%

กัวลาลัมเปอร์

กัวลาลัมเปอร์ (มาเลย์: Kuala Lumpur, อักษรยาวี: كوالا لومڤور, ออกเสียงตามภาษามาเลย์ว่า กัวลาลุมปูร์) เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย ภายในมาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอร์มักจะเรียกย่อ ๆ ว่า ัวลาลัมเปอร์เป็นหนึ่งในสามดินแดนสหพันธ์ข..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย กัวลาลัมเปอร์