(2,846) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศมาเลเซีย

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศมาเลเซีย
ช่วงเวลาเวลามาเลเซีย (กูชิง)
พื้นที่33,003 ตร.กม.
ประชากร28.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร856.7 / km²
รหัสไปรษณีย์01000, 01007, 01009 (2,843 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์10, 11, 1110 (1,007 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศมาเลเซีย1,713,004
เมือง338
รหัสไปรษณีย์เขตการบริหารจำนวนรหัสไปรษณีย์
01000 - 02800รัฐปะลิส78
05000 - 09810รัฐเกดะห์152
10000 - 14400รัฐปีนัง141
15000 - 18500รัฐกลันตัน135
20000 - 24300รัฐตรังกานู159
25000 - 28800รัฐปะหัง201
30000 - 36810รัฐเประ230
40000 - 48300รัฐสลังงอร์280
50000 - 60000กัวลาลัมเปอร์280
62000 - 62988ปูตราจายา70
70000 - 73509รัฐเนกรีเซมบีลัน150
75000 - 78309รัฐมะละกา116
79000 - 86900รัฐยะโฮร์188
87000 - 87033ลาบวน27
87010 - 91309รัฐซาบาห์433
93000 - 98859รัฐซาราวัก224

(2,846) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศมาเลเซีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
01000Kangarรัฐปะลิส63,869
01007Kangarรัฐปะลิส63,869
01009Kangarรัฐปะลิส63,869
01500Kangarรัฐปะลิส63,869
01502Kangarรัฐปะลิส63,869
01503Kangarรัฐปะลิส63,869
01504Kangarรัฐปะลิส63,869
01505Kangarรัฐปะลิส63,869
01506Kangarรัฐปะลิส63,869
01508Kangarรัฐปะลิส63,869
01512Kangarรัฐปะลิส63,869
01514Kangarรัฐปะลิส63,869
01516Kangarรัฐปะลิส63,869
01517Kangarรัฐปะลิส63,869
01518Kangarรัฐปะลิส63,869
01524Kangarรัฐปะลิส63,869
01529Kangarรัฐปะลิส63,869
01532Kangarรัฐปะลิส63,869
01538Kangarรัฐปะลิส63,869
01540Kangarรัฐปะลิส63,869
01546Kangarรัฐปะลิส63,869
01550Kangarรัฐปะลิส63,869
01551Kangarรัฐปะลิส63,869
01556Kangarรัฐปะลิส63,869
01560Kangarรัฐปะลิส63,869
01564Kangarรัฐปะลิส63,869
01570Kangarรัฐปะลิส63,869
01572Kangarรัฐปะลิส63,869
01576Kangarรัฐปะลิส63,869
01578Kangarรัฐปะลิส63,869
01582Kangarรัฐปะลิส63,869
01586Kangarรัฐปะลิส63,869
01590Kangarรัฐปะลิส63,869
01592Kangarรัฐปะลิส63,869
01594Kangarรัฐปะลิส63,869
01596Kangarรัฐปะลิส63,869
01598Kangarรัฐปะลิส63,869
01600Kangarรัฐปะลิส63,869
01604Kangarรัฐปะลิส63,869
01606Kangarรัฐปะลิส63,869
01608Kangarรัฐปะลิส63,869
01609Kangarรัฐปะลิส63,869
01610Kangarรัฐปะลิส63,869
01612Kangarรัฐปะลิส63,869
01614Kangarรัฐปะลิส63,869
01620Kangarรัฐปะลิส63,869
01622Kangarรัฐปะลิส63,869
01626Kangarรัฐปะลิส63,869
01628Kangarรัฐปะลิส63,869
01630Kangarรัฐปะลิส63,869
หน้า 1ถัดไป

ประเทศมาเลเซีย

มาเลเซีย (มาเลย์: Malaysia) เป็นประเทศสหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยรัฐ 13 แห่ง และดินแดนสหพันธ์ 3 แห่ง และมีพื้นที่รวม 329,847 ตารางกิโลเมตร โดยมีทะเลจีนใต้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก แ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศมาเลเซีย