Villeneuve-d'Ascq
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(22) รหัสไปรษณีย์ ใน Villeneuve-d'Ascq

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Villeneuve-d'Ascq
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่27.5 ตร.กม.
ประชากร62,336 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย29,991 (48.1%)
ประชากรหญิง32,345 (51.9%)
อายุมัธยฐาน31.4
รหัสไปรษณีย์59491, 59493, 59650 (19 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(22) รหัสไปรษณีย์ ใน Villeneuve-d'Ascq, แคว้นนอร์-ปาดกาแล

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
59491Villeneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล11,9134.551 ตร.กม.
59493Villeneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล9,9576.2 ตร.กม.
59650Villeneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล41,42716.7 ตร.กม.
59651 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59652 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59653 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59654 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59655 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59656 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59657 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59658 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59659 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59661 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59662 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59663 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59664 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59665 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59666 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59667 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59669 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59866 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59869 CEDEXVilleneuve-d'Ascqแคว้นนอร์-ปาดกาแล

ข้อมูลสถิติประชากรของ Villeneuve-d'Ascq, แคว้นนอร์-ปาดกาแล

ประชากร62,336
ความหนาแน่นของประชากร2,269 / km²
ประชากรชาย29,991 (48.1%)
ประชากรหญิง32,345 (51.9%)
อายุมัธยฐาน31.4
อายุมัธยฐานเพศชาย29.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.3
ธุรกิจใน Villeneuve-d'Ascq, แคว้นนอร์-ปาดกาแล3,975
ประชากร (1975)69,176
ประชากร (2000)65,517
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -9.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -4.9%