Preixan
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Preixan

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่8.6 ตร.กม.
ประชากร369 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์11250

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Preixan, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
11250Preixanแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง5,235174.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Preixan, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

ประชากร369
ความหนาแน่นของประชากร43.1 / km²
ธุรกิจใน Preixan, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง7
ประชากร (1975)213
ประชากร (2000)309
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +73.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +19.4%

Preixan

Preixan is a commune in the Aude department in southern France.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Preixan