Montfort-sur-Boulzane
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Montfort-sur-Boulzane

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่33.3 ตร.กม.
ประชากร130 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย67 (51.6%)
ประชากรหญิง63 (48.4%)
อายุมัธยฐาน46.6
รหัสไปรษณีย์11140

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Montfort-sur-Boulzane, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
11140Montfort-sur-Boulzaneแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง2,079415.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Montfort-sur-Boulzane, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

ประชากร130
ความหนาแน่นของประชากร3.9 / km²
ประชากรชาย67 (51.6%)
ประชากรหญิง63 (48.4%)
อายุมัธยฐาน46.6
อายุมัธยฐานเพศชาย49.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.6
ประชากร (1975)23
ประชากร (2000)69
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +465.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +88.4%

Montfort-sur-Boulzane

Montfort-sur-Boulzane is a commune in the Aude department in southern France.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Montfort-sur-Boulzane