Jeumont
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่10.2 ตร.กม.
ประชากร9,319 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,412 (47.3%)
ประชากรหญิง4,907 (52.7%)
อายุมัธยฐาน37.1
รหัสไปรษณีย์59460, 59571 CEDEX, 59572 CEDEX (1 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(4) รหัสไปรษณีย์ ใน Jeumont, แคว้นนอร์-ปาดกาแล

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
59460Jeumontแคว้นนอร์-ปาดกาแล9,33310.2 ตร.กม.
59571 CEDEXJeumontแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59572 CEDEXJeumontแคว้นนอร์-ปาดกาแล
59573 CEDEXJeumontแคว้นนอร์-ปาดกาแล

ข้อมูลสถิติประชากรของ Jeumont, แคว้นนอร์-ปาดกาแล

ประชากร9,319
ความหนาแน่นของประชากร912.7 / km²
ประชากรชาย4,412 (47.3%)
ประชากรหญิง4,907 (52.7%)
อายุมัธยฐาน37.1
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.1
ธุรกิจใน Jeumont, แคว้นนอร์-ปาดกาแล244
ประชากร (1975)13,131
ประชากร (2000)10,712
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -29%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -13%

Jeumont

Jeumont is a commune lying on the Belgian border, located in the Nord department in northern France.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Jeumont

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Cousolreแคว้นนอร์-ปาดกาแลฝรั่งเศส59149
Marpentแคว้นนอร์-ปาดกาแลฝรั่งเศส2,71559164
Recquigniesแคว้นนอร์-ปาดกาแลฝรั่งเศส2,56059245
Solre-sur-Sambreเขตวัลลูนเบลเยียม6560