Carlipa
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Carlipa

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่5.3 ตร.กม.
ประชากร353 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย168 (47.5%)
ประชากรหญิง185 (52.5%)
อายุมัธยฐาน39
รหัสไปรษณีย์11170

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Carlipa, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
11170Carlipaแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง8,834137.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Carlipa, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

ประชากร353
ความหนาแน่นของประชากร67.1 / km²
ประชากรชาย168 (47.5%)
ประชากรหญิง185 (52.5%)
อายุมัธยฐาน39
อายุมัธยฐานเพศชาย39.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.2
ประชากร (1975)151
ประชากร (2000)258
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +133.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +36.8%

Carlipa

Carlipa is a commune in the Aude department in southern France.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Carlipa