Bram
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bram

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่17.7 ตร.กม.
ประชากร3,432 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,615 (47.1%)
ประชากรหญิง1,817 (52.9%)
อายุมัธยฐาน44.6
รหัสไปรษณีย์11150

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bram, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
11150Bramแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง7,91486.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Bram, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

ประชากร3,432
ความหนาแน่นของประชากร193.7 / km²
ประชากรชาย1,615 (47.1%)
ประชากรหญิง1,817 (52.9%)
อายุมัธยฐาน44.6
อายุมัธยฐานเพศชาย42.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.3
ธุรกิจใน Bram, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง131
ประชากร (1975)2,421
ประชากร (2000)3,039
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +41.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +12.9%

Bram

Bram is a commune in the Aude department in the Languedoc-Roussillon region in southern France. Bram is part of the old province of Lauragais, and is 790 km from Paris.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Bram