แรน
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่50.4 ตร.กม.
ประชากร199,259 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย93,446 (46.9%)
ประชากรหญิง105,813 (53.1%)
อายุมัธยฐาน31.7
รหัสไปรษณีย์35000, 35001 CEDEX, 35002 CEDEX (126 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(129) รหัสไปรษณีย์ ใน แรน, Bretagne

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
35000แรนBretagne116,42330.2 ตร.กม.
35001 CEDEXแรนBretagne
35002 CEDEXแรนBretagne
35003 CEDEXแรนBretagne
35004 CEDEXแรนBretagne
35005 CEDEXแรนBretagne
35006 CEDEXแรนBretagne
35007 CEDEXแรนBretagne
35008 CEDEXแรนBretagne
35009 CEDEXแรนBretagne
35010 CEDEXแรนBretagne
35011 CEDEXแรนBretagne
35012 CEDEXแรนBretagne
35014 CEDEX 7แรนBretagne
35015 CEDEX 2แรนBretagne
35016 CEDEXแรนBretagne
35018 CEDEX 7แรนBretagne
35020 CEDEX 9แรนBretagne
35021 CEDEX 9แรนBretagne
35022 CEDEX 2แรนBretagne
35023 CEDEX 9แรนBretagne
35024 CEDEX 9แรนBretagne
35026 CEDEX 9แรนBretagne
35027 CEDEX 9แรนBretagne
35028 CEDEX 9แรนBretagne
35029 CEDEXแรนBretagne
35030 CEDEX 9แรนBretagne
35031 CEDEXแรนBretagne
35032 CEDEXแรนBretagne
35033 CEDEX 9แรนBretagne
35034 CEDEX 9แรนBretagne
35035 CEDEX 9แรนBretagne
35039 CEDEXแรนBretagne
35040 CEDEXแรนBretagne
35042 CEDEXแรนBretagne
35043 CEDEXแรนBretagne
35044 CEDEXแรนBretagne
35045 CEDEX 9แรนBretagne
35046 CEDEX 9แรนBretagne
35047 CEDEX 9แรนBretagne
35049 CEDEXแรนBretagne
35050 CEDEX 9แรนBretagne
35051 CEDEX 9แรนBretagne
35052 CEDEX 9แรนBretagne
35053 CEDEX 9แรนBretagne
35054 CEDEX 9แรนBretagne
35055 CEDEX 9แรนBretagne
35057 CEDEX 9แรนBretagne
35058 CEDEX 9แรนBretagne
35059 CEDEXแรนBretagne
35063 CEDEXแรนBretagne
35064 CEDEXแรนBretagne
35065 CEDEXแรนBretagne
35066 CEDEXแรนBretagne
35067 CEDEXแรนBretagne
35069 CEDEXแรนBretagne
35070 CEDEX 9แรนBretagne
35071 CEDEX 9แรนBretagne
35073 CEDEX 9แรนBretagne
35076 CEDEX 9แรนBretagne
35078 CEDEX 9แรนBretagne
35079 CEDEX 7แรนBretagne
35080 CEDEX 9แรนBretagne
35081 CEDEX 9แรนBretagne
35082 CEDEXแรนBretagne
35083 CEDEXแรนBretagne
35084 CEDEXแรนBretagne
35085 CEDEXแรนBretagne
35086 CEDEXแรนBretagne
35087 CEDEXแรนBretagne
35088 CEDEX 9แรนBretagne
35089 CEDEXแรนBretagne
35090 CEDEX 9แรนBretagne
35091 CEDEX 9แรนBretagne
35092 CEDEX 9แรนBretagne
35093 CEDEX 9แรนBretagne
35094 CEDEX 9แรนBretagne
35099 CEDEX 9แรนBretagne
35101 CEDEX 3แรนBretagne
35102 CEDEX 3แรนBretagne
35103 CEDEX 3แรนBretagne
35104 CEDEX 3แรนBretagne
35105 CEDEX 3แรนBretagne
35106 CEDEX 3แรนBretagne
35108 CEDEX 3แรนBretagne
35109 CEDEX 3แรนBretagne
35200แรนBretagne37,8938.5 ตร.กม.
35201 CEDEX 2แรนBretagne
35202 CEDEX 2แรนBretagne
35203 CEDEX 2แรนBretagne
35204 CEDEX 2แรนBretagne
35205 CEDEX 2แรนBretagne
35207 CEDEX 2แรนBretagne
35208 CEDEX 2แรนBretagne
35209 CEDEX 2แรนBretagne
35700แรนBretagne43,86411.8 ตร.กม.
35701 CEDEX 7แรนBretagne
35702 CEDEX 7แรนBretagne
35703 CEDEX 7แรนBretagne
35704 CEDEX 7แรนBretagne
35705 CEDEX 7แรนBretagne
35706 CEDEX 7แรนBretagne
35707 CEDEX 7แรนBretagne
35708 CEDEX 7แรนBretagne
35709 CEDEX 7แรนBretagne
35711 CEDEX 7แรนBretagne
35900 CEDEX 9แรนBretagne
35901 CEDEX 9แรนBretagne
35902 CEDEX 9แรนBretagne
35903 CEDEX 9แรนBretagne
35904 CEDEX 9แรนBretagne
35905 CEDEX 9แรนBretagne
35906 CEDEX 9แรนBretagne
35907 CEDEX 9แรนBretagne
35908 CEDEX 9แรนBretagne
35909 CEDEX 9แรนBretagne
35911 CEDEX 9แรนBretagne
35912 CEDEX 9แรนBretagne
35913 CEDEX 9แรนBretagne
35914 CEDEX 9แรนBretagne
35915 CEDEX 9แรนBretagne
35916 CEDEX 9แรนBretagne
35917 CEDEX 9แรนBretagne
35918 CEDEX 9แรนBretagne
35919 CEDEX 9แรนBretagne
35920 CEDEXแรนBretagne
35921 CEDEXแรนBretagne
35998 CEDEX 9แรนBretagne
50815แรนBretagne

ข้อมูลสถิติประชากรของ แรน, Bretagne

ประชากร199,259
ความหนาแน่นของประชากร3,954 / km²
ประชากรชาย93,446 (46.9%)
ประชากรหญิง105,813 (53.1%)
อายุมัธยฐาน31.7
อายุมัธยฐานเพศชาย30.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง32.8
ธุรกิจใน แรน, Bretagne13,183
ประชากร (1975)205,480
ประชากร (2000)203,373
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -2%

แรน

แรน (ฝรั่งเศส: Rennes; เบรอตง: Roazhon) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของบริตานีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส แรนเป็นเมืองหลวงของแคว้นเบรอตาญและจังหวัดอีเลวีแลน ตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินระหว่างที่ที่แม่น้ำอีลและแม่น้ำวีแลนมาบรรจบกัน ตัวเมืองทางตอนใต้ของต..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย แรน