แคว้นบัส-นอร์ม็องดี
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(498) รหัสไปรษณีย์ ใน แคว้นบัส-นอร์ม็องดี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน แคว้นบัส-นอร์ม็องดี
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่17,589 ตร.กม.
ประชากร1.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร82.6 / km²
รหัสไปรษณีย์14000, 14005 CEDEX 1, 14006 CEDEX 1 (495 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์2
ธุรกิจใน แคว้นบัส-นอร์ม็องดี80,079
เมือง317
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
14000 - 14099 CEDEX 9, 14901 CEDEX 9 - 14949 CEDEX 9ก็อง104
14101 CEDEX - 14109 CEDEXLisieux9
14124 - 14128 CEDEXMondeville6
14161 CEDEX - 14168 CEDEXDives-sur-Mer4
14200 - 14209 CEDEXHérouville-Saint-Clair9
14400 - 14409 CEDEXBayeux10
14460 - 14469 CEDEXColombelles4
14500 - 14509 CEDEXVire8
14600 - 14603 CEDEXHonfleur4
14650 - 14659 CEDEXCarpiquet6
14801 CEDEX - 14809 CEDEXDeauville9
50000 - 50050 CEDEX, 50950 CEDEX 9 - 50958 CEDEX 9แซ็ง-โล21
50100 - 50131 CEDEXTourlaville19
50100 - 50131 CEDEXCherbourg-Octeville17
50200 - 50211 CEDEXCoutances11
50301 CEDEX - 50309 CEDEXAvranches9
50400 - 50409 CEDEXGranville9
50440 - 50449 CEDEXBeaumont-Hague9
50440 - 50460Flottemanville-Hague10
61000 - 61051 CEDEXอาล็องซง26
61101 CEDEX - 61109 CEDEX, 61438 CEDEX - 61458 CEDEXFlers11
61200 - 61209 CEDEX, 61891 CEDEX 9 - 61994 CEDEX 9Argentan14
61301 CEDEX - 61306 CEDEXL’Aigle6

แผนที่แบบโต้ตอบ

(498) รหัสไปรษณีย์ ใน แคว้นบัส-นอร์ม็องดี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
14000ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี102,97925.7 ตร.กม.
14005 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14006 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14007 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14008 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14009 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14010 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14011 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14012 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14013 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14014 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14015 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14016 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14017 CEDEX 2ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14018 CEDEX 2ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14019 CEDEX 2ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14020 CEDEX 3ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14023 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14024 CEDEX 5ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14025 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14026 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14027 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14028 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14029 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14030 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14031 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14032 CEDEX 5ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14033 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14034 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14035 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14036 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14037 CEDEX 1ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14038 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14039 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14040 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14045 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14046 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14047 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14048 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14050 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14051 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14052 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14053 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14054 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14058 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14059 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14061 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14062 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14063 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14064 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14065 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14066 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14067 CEDEX 4ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14070 CEDEX 5ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14074 CEDEX 5ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14075 CEDEX 5ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14076 CEDEX 5ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14077 CEDEX 5ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14078 CEDEX 5ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14079 CEDEX 5ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14081 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14082 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14083 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14084 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14085 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14086 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14089 CEDEX 6ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14090 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14091 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14092 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14093 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14094 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14095 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14096 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14097 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14098 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14099 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14100Saint-Pierre-de-Maillocแคว้นบัส-นอร์ม็องดี34,557205.6 ตร.กม.
14101 CEDEXLisieuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14102 CEDEXLisieuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14103 CEDEXLisieuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14104 CEDEXLisieuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14105 CEDEXLisieuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14106 CEDEXLisieuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14107 CEDEXLisieuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14108 CEDEXLisieuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14109 CEDEXLisieuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14110Condé-sur-Noireauแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,55853.6 ตร.กม.
14111Louvignyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,5095.7 ตร.กม.
14112Périers-sur-le-Danแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,31614.2 ตร.กม.
14113Criqueboeufแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,0205.2 ตร.กม.
14114Ver-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,7179.1 ตร.กม.
14117Manvieuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,1638.1 ตร.กม.
14120Mondevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี9,8539.1 ตร.กม.
14121Sallenellesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2331.341 ตร.กม.
14123Fleury-sur-Orneแคว้นบัส-นอร์ม็องดี20,49919.4 ตร.กม.
14124Mondevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14125 CEDEXMondevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14126 CEDEXMondevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14127 CEDEXMondevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14128 CEDEXMondevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14130Saint-André-d’Hébertotแคว้นบัส-นอร์ม็องดี17,096262.5 ตร.กม.
1414010,341271.2 ตร.กม.
14150Ouistrehamแคว้นบัส-นอร์ม็องดี9,2279.2 ตร.กม.
14160Périers-en-Augeแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,42725.1 ตร.กม.
14161 CEDEXDives-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14162 CEDEXDives-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14165 CEDEXDives-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14168 CEDEXDives-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14170Bretteville-sur-Divesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี9,662210.2 ตร.กม.
141906,989114.5 ตร.กม.
14200Hérouville-Saint-Clairแคว้นบัส-นอร์ม็องดี21,18710.6 ตร.กม.
14201 CEDEXHérouville-Saint-Clairแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14202 CEDEXHérouville-Saint-Clairแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14203 CEDEXHérouville-Saint-Clairแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14204 CEDEXHérouville-Saint-Clairแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14205 CEDEXHérouville-Saint-Clairแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14207 CEDEXHérouville-Saint-Clairแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14208 CEDEXHérouville-Saint-Clairแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14209 CEDEXHérouville-Saint-Clairแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14210La Caineแคว้นบัส-นอร์ม็องดี17,155122.7 ตร.กม.
14220Tournebuแคว้นบัส-นอร์ม็องดี11,331220.8 ตร.กม.
14230Neuilly-la-Forêtแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,991117.9 ตร.กม.
14240La Lande-sur-Drômeแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,568157.2 ตร.กม.
14250Loucellesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี8,557122.5 ตร.กม.
14260Ondefontaineแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,799149 ตร.กม.
14270Cesny-aux-Vignesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี9,617125.2 ตร.กม.
14280Saint-Contestแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,71413.8 ตร.กม.
14290Friardelแคว้นบัส-นอร์ม็องดี8,034137.2 ตร.กม.
14310Tracy-Bocageแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,84384.3 ตร.กม.
1432011,76644.4 ตร.กม.
14330Saint-Marcoufแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,458105.8 ตร.กม.
14340Rumesnilแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,207160.9 ตร.กม.
14350Mont-Bertrandแคว้นบัส-นอร์ม็องดี9,972229.9 ตร.กม.
14360Trouville-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,8647 ตร.กม.
14370Moultแคว้นบัส-นอร์ม็องดี12,21890.7 ตร.กม.
14380Pont-Bellangerแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,275171.6 ตร.กม.
14390Varavilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,60325.5 ตร.กม.
14400Guéronแคว้นบัส-นอร์ม็องดี26,385184.9 ตร.กม.
14401 CEDEXBayeuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14402 CEDEXBayeuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14403 CEDEXBayeuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14404 CEDEXBayeuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14405 CEDEXBayeuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14406 CEDEXBayeuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14407 CEDEXBayeuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14408 CEDEXBayeuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14409 CEDEXBayeuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14410Vassyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,334130.6 ตร.กม.
14420Soumont-Saint-Quentinแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,59341.2 ตร.กม.
14430Goustranvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,785130.4 ตร.กม.
14440Bény-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,65622.6 ตร.กม.
14450Cricqueville-en-Bessinแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,92328.7 ตร.กม.
14460Colombellesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,5117.1 ตร.กม.
14461 CEDEXColombellesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14462 CEDEXColombellesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14469 CEDEXColombellesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14470Reviersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,37619.3 ตร.กม.
14480Coulombsแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,37472.5 ตร.กม.
14490Litteauแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,982127.3 ตร.กม.
14500Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumontแคว้นบัส-นอร์ม็องดี18,704151.6 ตร.กม.
14501 CEDEXVireแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14502 CEDEXVireแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14503 CEDEXVireแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14504 CEDEXVireแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14505 CEDEXVireแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14508 CEDEXVireแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14509 CEDEXVireแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14510Houlgateแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,64518.2 ตร.กม.
14520Sainte-Honorine-des-Pertesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,14020.4 ตร.กม.
14530Luc-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,8223.517 ตร.กม.
14540Bourguébusแคว้นบัส-นอร์ม็องดี8,27444.8 ตร.กม.
14550Blainville-sur-Orneแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,8437.2 ตร.กม.
14570Clécyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,88452.9 ตร.กม.
14590Fumichonแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,86443.9 ตร.กม.
14600Équemauvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี14,86871.6 ตร.กม.
14601 CEDEXHonfleurแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14602 CEDEXHonfleurแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14603 CEDEXHonfleurแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14610Anguernyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี10,14142.6 ตร.กม.
14620Barou-en-Augeแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,95374 ตร.กม.
14630Frénouvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,70219.1 ตร.กม.
14640Villers-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,49414.6 ตร.กม.
14650Carpiquetแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,7235.9 ตร.กม.
14651 CEDEXCarpiquetแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14652 CEDEXCarpiquetแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14653 CEDEXCarpiquetแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14654 CEDEXCarpiquetแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14659 CEDEXCarpiquetแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14663Saint-Vigor-le-Grandแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14670Saint-Pierre-Azifแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,61447.4 ตร.กม.
14680Fresney-le-Puceuxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,42832.3 ตร.กม.
14690Rapillyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,18970.8 ตร.กม.
14700Martigny-sur-l’Anteแคว้นบัส-นอร์ม็องดี14,769174.9 ตร.กม.
147104,195134.6 ตร.กม.
14730Gibervilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,8884.976 ตร.กม.
14740Carcagnyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,42251.6 ตร.กม.
14750Saint-Aubin-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,9913.036 ตร.กม.
14760Bretteville-sur-Odonแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,4966.5 ตร.กม.
14770Saint-Vigor-des-Mézeretsแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,37493.5 ตร.กม.
14780Lion-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,6504.837 ตร.กม.
14790Versonแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,04819.8 ตร.กม.
14791 CEDEXVersonแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
1480011,60747.1 ตร.กม.
14801 CEDEXDeauvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14802 CEDEXDeauvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14803 CEDEXDeauvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14804 CEDEXDeauvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14805 CEDEXDeauvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14806 CEDEXDeauvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14807 CEDEXDeauvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14808 CEDEXDeauvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14809 CEDEXDeauvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14810Gonneville-en-Augeแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,69215.1 ตร.กม.
14830Langrune-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,7964.857 ตร.กม.
14840Démouvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,7975.7 ตร.กม.
14850Hérouvilletteแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,8629.1 ตร.กม.
14860Baventแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,37237.8 ตร.กม.
14880Hermanville-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,00416.3 ตร.กม.
14901 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14902 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14903 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14904 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14905 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14906 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14907 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14908 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14909 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14910Blonville-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,16810 ตร.กม.
14911 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14912 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14913 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14914 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14915 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14916 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14919 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14920Mathieuแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,0689.4 ตร.กม.
14921 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14922 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14923 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14924 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14925 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14926 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14930Maltotแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,19914.9 ตร.กม.
14931 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14932 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14933 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14934 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
149402,22618 ตร.กม.
14949 CEDEX 9ก็องแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
14950Glanvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,31633.4 ตร.กม.
14960Saint-Côme-de-Fresnéแคว้นบัส-นอร์ม็องดี94114.5 ตร.กม.
14970Bénouvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,8328.6 ตร.กม.
14980Rotsแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,33411.8 ตร.กม.
14990Bernières-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,4797.7 ตร.กม.
50000Rampanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี19,46445 ตร.กม.
50001 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50002 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50003 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50004 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50005 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50006 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50007 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50008 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50009 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50010 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50011 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50012 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50013 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50014 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50015 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50016 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50050 CEDEXแซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50100Cherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี20,6287.4 ตร.กม.
50101 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50102 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50103 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50104 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50105 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50106 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50107 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50108 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50109 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
5011019,28344.2 ตร.กม.
50113 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50114 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50115 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50120Équeurdreville-Hainnevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี16,50812.8 ตร.กม.
50130Cherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี11,9187.5 ตร.กม.
50131 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
501504,22196.1 ตร.กม.
50160Torigni-sur-Vireแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,40295.5 ตร.กม.
50170Tanisแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,596129.8 ตร.กม.
50180Saint-Gillesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,57727.5 ตร.กม.
50190La Feuillieแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,400144.5 ตร.กม.
50200Tourville-sur-Sienneแคว้นบัส-นอร์ม็องดี17,282136.2 ตร.กม.
50201 CEDEXCoutancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50202 CEDEXCoutancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50203 CEDEXCoutancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50204 CEDEXCoutancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50205 CEDEXCoutancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50206 CEDEXCoutancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50207 CEDEXCoutancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50208 CEDEXCoutancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50209 CEDEXCoutancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
502105,664132.7 ตร.กม.
50211 CEDEXCoutancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50220Marcillyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี8,555103.2 ตร.กม.
50230Agon-Coutainvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,64613.2 ตร.กม.
50240Saint-Jamesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,808144 ตร.กม.
50250Saint-Symphorien-le-Valoisแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,600189.4 ตร.กม.
50260Sottevastแคว้นบัส-นอร์ม็องดี11,323154.9 ตร.กม.
502706,15695.4 ตร.กม.
50290Bréhalแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,29254.4 ตร.กม.
50300Vainsแคว้นบัส-นอร์ม็องดี18,56289.6 ตร.กม.
50301 CEDEXAvranchesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50302 CEDEXAvranchesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50303 CEDEXAvranchesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50304 CEDEXAvranchesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50305 CEDEXAvranchesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50306 CEDEXAvranchesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50307 CEDEXAvranchesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50308 CEDEXAvranchesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50309 CEDEXAvranchesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50310Sortosvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,945107.6 ตร.กม.
50320Follignyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,48789.9 ตร.กม.
50330Brillevastแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,444106.6 ตร.กม.
50340Grosvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี12,580130.6 ตร.กม.
50350Donville-les-Bainsแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,0232.866 ตร.กม.
50360Beuzeville-la-Bastilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,00850.2 ตร.กม.
50370Saint-Georges-de-Livoyeแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,68095.5 ตร.กม.
50380Saint-Aubin-des-Préauxแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,22523.2 ตร.กม.
50390Hautteville-Bocageแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,419140.2 ตร.กม.
50400Granvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี15,25126.4 ตร.กม.
50401 CEDEXGranvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50402 CEDEXGranvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50403 CEDEXGranvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50404 CEDEXGranvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50405 CEDEXGranvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50406 CEDEXGranvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50407 CEDEXGranvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50409 CEDEXGranvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50410Morignyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,095103.4 ตร.กม.
50420Troisgotsแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,514116.3 ตร.กม.
50430Saint-Germain-sur-Ayแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,56986.6 ตร.กม.
50440Beaumont-Hagueแคว้นบัส-นอร์ม็องดี8,296124.9 ตร.กม.
50441 CEDEXBeaumont-Hagueแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50442 CEDEXBeaumont-Hagueแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50444 CEDEXBeaumont-Hagueแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50445 CEDEXBeaumont-Hagueแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50446 CEDEXBeaumont-Hagueแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50447 CEDEXBeaumont-Hagueแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50448 CEDEXBeaumont-Hagueแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50449 CEDEXBeaumont-Hagueแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50450Le Mesnil-Villemanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,321145.7 ตร.กม.
50460Querquevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี8,17120.7 ตร.กม.
50470La Glacerieแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,11531.7 ตร.กม.
50480Audouville-la-Hubertแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,356179.1 ตร.กม.
50490Saint-Michel-de-la-Pierreแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,33471.7 ตร.กม.
50500Saint-André-de-Bohonแคว้นบัส-นอร์ม็องดี12,867189.9 ตร.กม.
50510Cérencesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,06971.8 ตร.กม.
50520Juvigny-le-Tertreแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,35188.3 ตร.กม.
50530Sartillyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,03297.7 ตร.กม.
50540Isigny-le-Buatแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,38773.9 ตร.กม.
50550Saint-Vaast-la-Hougueแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,8936.6 ตร.กม.
505707,248105.9 ตร.กม.
50580Dennevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,58465 ตร.กม.
50590Regnéville-sur-Merแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,68421.3 ตร.กม.
506009,721114.8 ตร.กม.
50610Jullouvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,84821.9 ตร.กม.
50620Tribehouแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,887130.5 ตร.กม.
50630Quettehouแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,61081.8 ตร.กม.
50640Sainte-Marie-du-Boisแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,807109.9 ตร.กม.
50651 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50652 CEDEXCherbourg-Octevilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50660Montchatonแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,15280.5 ตร.กม.
50670Le Mesnil-Gilbertแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,37175.7 ตร.กม.
50680Villiers-Fossardแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,647101.7 ตร.กม.
50690Couvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,44773.3 ตร.กม.
5070015,676182.4 ตร.กม.
50710Créancesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,18921.2 ตร.กม.
50720Saint-Georges-de-Rouelleyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,16279.8 ตร.กม.
50730Saint-Brice-de-Landellesแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,91438.2 ตร.กม.
50740Jullouvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6354.371 ตร.กม.
50750Gourfaleurแคว้นบัส-นอร์ม็องดี7,997112.7 ตร.กม.
50760Montfarvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,05149.3 ตร.กม.
50770Pirouแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,82329.5 ตร.กม.
50800Boisyvonแคว้นบัส-นอร์ม็องดี10,084158.1 ตร.กม.
50810Saint-Jean-de-Savignyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,62971.3 ตร.กม.
50840Fermanvilleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,27612 ตร.กม.
50850Le Fresne-Poretแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,03250 ตร.กม.
508601,54529.6 ตร.กม.
50870Sublignyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,52362.1 ตร.กม.
50880La Meauffeแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,97125.7 ตร.กม.
508903,34625 ตร.กม.
50950 CEDEX 9แซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50951 CEDEX 9แซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
50958 CEDEX 9แซ็ง-โลแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61000อาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี30,02822.6 ตร.กม.
61001 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61002 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61003 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61004 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61005 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61006 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61007 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61008 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61009 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61011 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61012 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61013 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61014 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61015 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61016 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61017 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61018 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61019 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61021 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61022 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61023 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61024 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61041 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61042 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61051 CEDEXอาล็องซงแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61100Notre-Dame-du-Rocherแคว้นบัส-นอร์ม็องดี29,369195.9 ตร.กม.
61101 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61102 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61103 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61104 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61105 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61106 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61107 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61109 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
611107,790252.5 ตร.กม.
61120Aubry-le-Panthouแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,829148.1 ตร.กม.
61130Sérignyแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,991223.3 ตร.กม.
61140Bagnoles-de-l'Orneแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,58964 ตร.กม.
611505,790172.3 ตร.กม.
61160Neauphe-sur-Diveแคว้นบัส-นอร์ม็องดี6,254207.4 ตร.กม.
61170Sainte-Scolasse-sur-Sartheแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,288158.4 ตร.กม.
61190Prépotinแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,358180.5 ตร.กม.
61200Juvigny-sur-Orneแคว้นบัส-นอร์ม็องดี17,221110.2 ตร.กม.
61201 CEDEXArgentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61202 CEDEXArgentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61203 CEDEXArgentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61204 CEDEXArgentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61205 CEDEXArgentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61206 CEDEXArgentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61208 CEDEXArgentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61209 CEDEXArgentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61210Chênedouitแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,490215.9 ตร.กม.
61220Briouzeแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,266149.4 ตร.กม.
61240Lignèresแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,167102.7 ตร.กม.
61250Condé-sur-Sartheแคว้นบัส-นอร์ม็องดี14,782199 ตร.กม.
61260La Rougeแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,439111.5 ตร.กม.
61270Auguaiseแคว้นบัส-นอร์ม็องดี5,644111.1 ตร.กม.
61290La Lande-sur-Eureแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,167225 ตร.กม.
61300Crulaiแคว้นบัส-นอร์ม็องดี13,953146.6 ตร.กม.
61301 CEDEXL’Aigleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61302 CEDEXL’Aigleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61303 CEDEXL’Aigleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61304 CEDEXL’Aigleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61305 CEDEXL’Aigleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61306 CEDEXL’Aigleแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61310Le Bourg-Saint-Léonardแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,434142.4 ตร.กม.
61320Chahainsแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,997195.8 ตร.กม.
61330La Baroche-sous-Lucéแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,521105.9 ตร.กม.
61340Dancéแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,472139.8 ตร.กม.
61350Saint-Roch-sur-Égrenneแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,180139.4 ตร.กม.
61360Saint-Quentin-de-Blavouแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,089144.2 ตร.กม.
61370Sainte-Gauburge-Sainte-Colombeแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,13477 ตร.กม.
61380Saint-Aquilin-de-Corbionแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,682106.6 ตร.กม.
61390Tellières-le-Plessisแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,74499.2 ตร.กม.
614009,779199 ตร.กม.
61410Saint-Ouen-le-Brisoultแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,01936.9 ตร.กม.
61420Fontenai-les-Louvetsแคว้นบัส-นอร์ม็องดี3,03476.1 ตร.กม.
614304,52178.3 ตร.กม.
61438 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61440Messeiแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,82434.1 ตร.กม.
61448 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61450La Ferrière-aux-Étangsแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,60032.6 ตร.กม.
61458 CEDEXFlersแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
6149082711.9 ตร.กม.
61500Belfondsแคว้นบัส-นอร์ม็องดี9,315263 ตร.กม.
61550Saint-Nicolas-de-Sommaireแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,103174.9 ตร.กม.
61560Bazoches-sur-Hoëneแคว้นบัส-นอร์ม็องดี2,52788 ตร.กม.
61570Montmerreiแคว้นบัส-นอร์ม็องดี4,697170.1 ตร.กม.
61600Beauvainแคว้นบัส-นอร์ม็องดี10,675198.1 ตร.กม.
617008,925224.3 ตร.กม.
61790Saint-Pierre-du-Regardแคว้นบัส-นอร์ม็องดี1,4659.4 ตร.กม.
61800Saint-Christophe-de-Chaulieuแคว้นบัส-นอร์ม็องดี8,522156.1 ตร.กม.
61891 CEDEX 9Argentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61961 CEDEX 9Argentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61984 CEDEX 9Argentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61992 CEDEX 9Argentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
61994 CEDEX 9Argentanแคว้นบัส-นอร์ม็องดี
97100
97125