นีม
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่161.8 ตร.กม.
ประชากร142,477 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย66,475 (46.7%)
ประชากรหญิง76,002 (53.3%)
อายุมัธยฐาน39.2
รหัสไปรษณีย์30000, 30001 CEDEX 5, 30002 CEDEX 6 (74 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(77) รหัสไปรษณีย์ ใน นีม, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
30000นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง71,14386.8 ตร.กม.
30001 CEDEX 5นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30002 CEDEX 6นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30003 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30006 CEDEX 4นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30007 CEDEX 4นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30008 CEDEX 4นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30009 CEDEX 4นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30010 CEDEX 4นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30011 CEDEX 4นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30012 CEDEX 4นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30013 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30014 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30015 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30016 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30017 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30018 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30019 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30020 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30021 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30022 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30023 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30024 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30025 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30028 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30029 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30031 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30032 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30033 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30034 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30035 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30036 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30039 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30040 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30044 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30045 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30048 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30049 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30050 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30051 CEDEX 1นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30055 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30900นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง71,64474.2 ตร.กม.
30901 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30903 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30904 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30905 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30906 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30907 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30908 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30910 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30911 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30912 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30913 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30914 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30918 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30921 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30922 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30923 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30924 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30925 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30929 CEDEX 2นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30931 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30932 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30934 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30935 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30936 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30937 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30939 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30941 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30942 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30943 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30947 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30969 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30971 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30972 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30975 CEDEX 9นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
30998นีมแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

ข้อมูลสถิติประชากรของ นีม, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

ประชากร142,477
ความหนาแน่นของประชากร880.3 / km²
ประชากรชาย66,475 (46.7%)
ประชากรหญิง76,002 (53.3%)
อายุมัธยฐาน39.2
อายุมัธยฐานเพศชาย36.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.3
ธุรกิจใน นีม, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง6,550
ประชากร (1975)118,870
ประชากร (2000)134,474
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +19.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +6%

นีม

นีม (ฝรั่งเศส: Nîmes, ออกเสียง: [nim]) หรือ นีเมส (อ็อกซิตัน: Nimes) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดการ์ ในแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง ประเทศฝรั่งเศส เมืองนีมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี นับตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันเป็นต้นมา และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีก..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย นีม