ช่วงเวลาเวลาบังกลาเทศ
พื้นที่33,771.2 ตร.กม.
ประชากร31.6 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย15,495,601 (49%)
ประชากรหญิง16,123,009 (51%)
อายุมัธยฐาน20.6
รหัสไปรษณีย์3400, 3401, 3403 (340 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์3022, 3036, 31 (15 เพิ่มเติม)
เมือง24
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
3500 - 3511, 3520 - 3581คูมิลลา29
3600 - 3611, 3632 - 3661Chāndpur20
3700 - 3732Lakshmīpur24
3800 - 3892Noākhāli57
3900 - 3943Feni20
4000 - 4398จิตตะกอง82
4300 - 4302Sandwīp3
4400 - 4470Khagrachhari7
4500 - 4520, 4540 - 4590Rāngāmāti10
4530 - 4533Kaptai3
4760 - 4762Teknāf3

(343) รหัสไปรษณีย์ ใน Chittagong

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
3400BrāhmanbāriaChittagong
3401Chittagong
3403Chittagong
3404Chittagong
3410Chittagong
3411Chittagong
3412Chittagong
3413Chittagong
3414Chittagong
3415Chittagong
3417Chittagong
3418Chittagong
3419Chittagong
3420Chittagong
3430Chittagong
3431Shāhbāzpur TownChittagong
3432Chittagong
3440Chittagong
3441Chittagong
3450Chittagong
3451Chittagong
3452Chittagong
3460Chittagong
3461Chittagong
3462Chittagong
3463Chittagong
3464Chittagong
3500คูมิลลาChittagong389,411
3501คูมิลลาChittagong389,411
3502คูมิลลาChittagong389,411
3503คูมิลลาChittagong389,411
3504คูมิลลาChittagong389,411
3510คูมิลลาChittagong389,411
3511คูมิลลาChittagong389,411
3516Chittagong
3517Chittagong
3518Chittagong
3519Chittagong
3520คูมิลลาChittagong389,411
3521คูมิลลาChittagong389,411
3526คูมิลลาChittagong389,411
3530คูมิลลาChittagong389,411
3531คูมิลลาChittagong389,411
3532คูมิลลาChittagong389,411
3533คูมิลลาChittagong389,411
3540คูมิลลาChittagong389,411
3541คูมิลลาChittagong389,411
3542คูมิลลาChittagong389,411
3543คูมิลลาChittagong389,411
3545คูมิลลาChittagong389,411
3546Chittagong
3550คูมิลลาChittagong389,411
3551คูมิลลาChittagong389,411
3552คูมิลลาChittagong389,411
3560คูมิลลาChittagong389,411
3561คูมิลลาChittagong389,411
3562คูมิลลาChittagong389,411
3570LākshāmChittagong82,290
3571คูมิลลาChittagong389,411
3572Chittagong
3573คูมิลลาChittagong389,411
3580คูมิลลาChittagong389,411
3581คูมิลลาChittagong389,411
3582Chittagong
3583Chittagong
3600ChāndpurChittagong
3601ChāndpurChittagong
3602ChāndpurChittagong
3603ChāndpurChittagong
3610ChāndpurChittagong
3611ChāndpurChittagong
3620Chittagong
3621Chittagong
3622Chittagong
3623Chittagong
3624Chittagong
3632ChāndpurChittagong
3633ChāndpurChittagong
3640ChāndpurChittagong
3641ChāndpurChittagong
3642ChāndpurChittagong
3643ChāndpurChittagong
3650ChāndpurChittagong
3651ChāndpurChittagong
3652ChāndpurChittagong
3653ChāndpurChittagong
3654ChāndpurChittagong
3655ChāndpurChittagong
3660ChāndpurChittagong
3661ChāndpurChittagong
3700LakshmīpurChittagong61,703
3701LakshmīpurChittagong61,703
3702LakshmīpurChittagong61,703
3703LakshmīpurChittagong61,703
3704LakshmīpurChittagong61,703
3705LakshmīpurChittagong61,703
3706LakshmīpurChittagong61,703
3707LakshmīpurChittagong61,703
3708LakshmīpurChittagong61,703
3709LakshmīpurChittagong61,703
3710LakshmīpurChittagong61,703
3711LakshmīpurChittagong61,703
3712LakshmīpurChittagong61,703
3713LakshmīpurChittagong61,703
3714LakshmīpurChittagong61,703
3720LakshmīpurChittagong61,703
3721LakshmīpurChittagong61,703
3722LakshmīpurChittagong61,703
3723LakshmīpurChittagong61,703
3724LakshmīpurChittagong61,703
3725LakshmīpurChittagong61,703
3730LakshmīpurChittagong61,703
3731LakshmīpurChittagong61,703
3732LakshmīpurChittagong61,703
3800NoākhāliChittagong
3801NoākhāliChittagong
3802NoākhāliChittagong
3803NoākhāliChittagong
3804NoākhāliChittagong
3805NoākhāliChittagong
3806NoākhāliChittagong
3807NoākhāliChittagong
3808NoākhāliChittagong
3809NoākhāliChittagong
3811NoākhāliChittagong
3812NoākhāliChittagong
3813NoākhāliChittagong
3814NoākhāliChittagong
3820NoākhāliChittagong
3821NoākhāliChittagong
3822NoākhāliChittagong
3823NoākhāliChittagong
3824NoākhāliChittagong
3825NoākhāliChittagong
3827Chittagong
3828NoākhāliChittagong
3829NoākhāliChittagong
3831NoākhāliChittagong
3832Chittagong
3833NoākhāliChittagong
3834NoākhāliChittagong
3835NoākhāliChittagong
3837NoākhāliChittagong
3838NoākhāliChittagong
3839NoākhāliChittagong
3841NoākhāliChittagong
3842NoākhāliChittagong
3843NoākhāliChittagong
3844NoākhāliChittagong
3845NoākhāliChittagong
3847NoākhāliChittagong
3848NoākhāliChittagong
3850NoākhāliChittagong
3851NoākhāliChittagong
3860NoākhāliChittagong
3861NoākhāliChittagong
3862NoākhāliChittagong
3863NoākhāliChittagong
3864NoākhāliChittagong
3865NoākhāliChittagong
3870NoākhāliChittagong
3871NoākhāliChittagong
3872NoākhāliChittagong
3873NoākhāliChittagong
3874NoākhāliChittagong
3875NoākhāliChittagong
3877NoākhāliChittagong
3878NoākhāliChittagong
3879NoākhāliChittagong
3881NoākhāliChittagong
3882Chittagong
3883Chittagong
3890NoākhāliChittagong
3891NoākhāliChittagong
3892NoākhāliChittagong
3893Chittagong
3900FeniChittagong84,028
3901FeniChittagong84,028
3902FeniChittagong84,028
3903FeniChittagong84,028
3910FeniChittagong84,028
3911FeniChittagong84,028
3912FeniChittagong84,028
3913FeniChittagong84,028
3920FeniChittagong84,028
3921FeniChittagong84,028
3922FeniChittagong84,028
3923FeniChittagong84,028
3930FeniChittagong84,028
3931FeniChittagong84,028
3932FeniChittagong84,028
3933FeniChittagong84,028
3940FeniChittagong84,028
3941FeniChittagong84,028
3942FeniChittagong84,028
3943FeniChittagong84,028
4000จิตตะกองChittagong3,920,222
4100จิตตะกองChittagong3,920,222
4200จิตตะกองChittagong3,920,222
4202จิตตะกองChittagong3,920,222
4203จิตตะกองChittagong3,920,222
4204จิตตะกองChittagong3,920,222
4205จิตตะกองChittagong3,920,222
4206จิตตะกองChittagong3,920,222
4207จิตตะกองChittagong3,920,222
4208จิตตะกองChittagong3,920,222
4209จิตตะกองChittagong3,920,222
4210จิตตะกองChittagong3,920,222
4211จิตตะกองChittagong3,920,222
4212จิตตะกองChittagong3,920,222
4213จิตตะกองChittagong3,920,222
4214จิตตะกองChittagong3,920,222
4215จิตตะกองChittagong3,920,222
4216จิตตะกองChittagong3,920,222
4217จิตตะกองChittagong3,920,222
4218จิตตะกองChittagong3,920,222
4219จิตตะกองChittagong3,920,222
4220จิตตะกองChittagong3,920,222
4221จิตตะกองChittagong3,920,222
4222จิตตะกองChittagong3,920,222
4223จิตตะกองChittagong3,920,222
4224จิตตะกองChittagong3,920,222
4225จิตตะกองChittagong3,920,222
4226จิตตะกองChittagong3,920,222
4300SandwīpChittagong52,152
4301SandwīpChittagong52,152
4302SandwīpChittagong52,152
4310จิตตะกองChittagong3,920,222
4311Chittagong
4312จิตตะกองChittagong3,920,222
4313จิตตะกองChittagong3,920,222
4314จิตตะกองChittagong3,920,222
4315Chittagong
4316จิตตะกองChittagong3,920,222
4317จิตตะกองChittagong3,920,222
4318จิตตะกองChittagong3,920,222
4320Chittagong
4321Chittagong
4322Chittagong
4323Chittagong
4324Chittagong
4325Chittagong
4326Chittagong
4327Chittagong
4328Chittagong
4329Chittagong
4330จิตตะกองChittagong3,920,222
4331จิตตะกองChittagong3,920,222
4332จิตตะกองChittagong3,920,222
4333จิตตะกองChittagong3,920,222
4334จิตตะกองChittagong3,920,222
4335จิตตะกองChittagong3,920,222
4337จิตตะกองChittagong3,920,222
4338จิตตะกองChittagong3,920,222
4339จิตตะกองChittagong3,920,222
4340จิตตะกองChittagong3,920,222
4341จิตตะกองChittagong3,920,222
4342จิตตะกองChittagong3,920,222
4343จิตตะกองChittagong3,920,222
4344จิตตะกองChittagong3,920,222
4345จิตตะกองChittagong3,920,222
4346จิตตะกองChittagong3,920,222
4347จิตตะกองChittagong3,920,222
4348จิตตะกองChittagong3,920,222
4349จิตตะกองChittagong3,920,222
4350FatikchariChittagong33,200
4351จิตตะกองChittagong3,920,222
4352จิตตะกองChittagong3,920,222
4353จิตตะกองChittagong3,920,222
4354จิตตะกองChittagong3,920,222
4355จิตตะกองChittagong3,920,222
4357จิตตะกองChittagong3,920,222
4360จิตตะกองChittagong3,920,222
4361จิตตะกองChittagong3,920,222
4363จิตตะกองChittagong3,920,222
4364จิตตะกองChittagong3,920,222
4365จิตตะกองChittagong3,920,222
4366จิตตะกองChittagong3,920,222
4367จิตตะกองChittagong3,920,222
4368จิตตะกองChittagong3,920,222
4369จิตตะกองChittagong3,920,222
4370PatiyaChittagong51,360
4371จิตตะกองChittagong3,920,222
4376จิตตะกองChittagong3,920,222
4377จิตตะกองChittagong3,920,222
4378จิตตะกองChittagong3,920,222
4380จิตตะกองChittagong3,920,222
4381BariaChittagong
4382DohazāriChittagong
4383จิตตะกองChittagong3,920,222
4386SātkaniaChittagong52,005
4387จิตตะกองChittagong3,920,222
4388จิตตะกองChittagong3,920,222
4390จิตตะกองChittagong3,920,222
4391จิตตะกองChittagong3,920,222
4392จิตตะกองChittagong3,920,222
4393จิตตะกองChittagong3,920,222
4396Chittagong
4397Chittagong
4398จิตตะกองChittagong3,920,222
4400KhagrachhariChittagong50,364
4410KhagrachhariChittagong50,364
4420KhagrachhariChittagong50,364
4430KhagrachhariChittagong50,364
4440KhagrachhariChittagong50,364
4450MatirangaChittagong
4460KhagrachhariChittagong50,364
4470KhagrachhariChittagong50,364
4500RāngāmātiChittagong
4510RāngāmātiChittagong
4511RāngāmātiChittagong
4520RāngāmātiChittagong
4530KaptaiChittagong
4531ChandraghonaChittagong
4532KaptaiChittagong
4533KaptaiChittagong
4540RāngāmātiChittagong
4550RāngāmātiChittagong
4560RāngāmātiChittagong
4570RāngāmātiChittagong
4580RāngāmātiChittagong
4590RāngāmātiChittagong
4600BāndarbanChittagong32,523
4610Chittagong
4630Chittagong
4640Chittagong
4641Chittagong
4650Chittagong
4660Chittagong
4700Cox’s BāzārChittagong253,788
4701Cox’s BāzārChittagong253,788
4702Chittagong
4710Chittagong
4720KutubdiaChittagong
4730Chittagong
4740Chittagong
4741Chittagong
4742Chittagong
4743Chittagong
4750Chittagong
4760TeknāfChittagong40,557
4761TeknāfChittagong40,557
4762TeknāfChittagong40,557

ข้อมูลสถิติประชากรของ Chittagong

ประชากร31.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร936.3 / km²
ประชากรชาย15,495,601 (49%)
ประชากรหญิง16,123,009 (51%)
อายุมัธยฐาน20.6
อายุมัธยฐานเพศชาย19.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง21.3
ธุรกิจใน Chittagong21,113
ประชากร (1975)13,045,558
ประชากร (2000)25,468,512
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +142.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +24.1%

Chittagong

Chittagong Division (Bengali: চট্টগ্রাম) is geographically the largest of the eight administrative divisions of Bangladesh. It covers the south-easternmost areas of the country, with a total area of 33,771.18 km2 (13,039.13 sq mi) and a population at..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Chittagong