ประเทศบราซิล
บราซิล 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(780,169) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศบราซิล

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศบราซิล
ช่วงเวลาเวลาแอมะซอน
พื้นที่8,515,767 ตร.กม.
ประชากร201.1 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร23.6 / km²
รหัสไปรษณีย์00000-000, 00331-000, 00750-000 (22,967 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์780,169
รหัสโทรศัพท์11, 12, 13 (64 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศบราซิล6,791,928
เมือง5,165

แผนที่แบบโต้ตอบ

(22,970) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศบราซิล

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
00000-000
00331-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู
00750-000Anápolisรัฐโกยาส
00790-000รัฐมาตูโกรสซูโดซูล
00904-000Santo Andréรัฐเซาเปาลู
00991-000Diademaรัฐเซาเปาลู
01000-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู
01001-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู3,27640,200 ตร.ม.
01002-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,67912,824 ตร.ม.
01003-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู95721,945 ตร.ม.
01004-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู3,40128,702 ตร.ม.
01005-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู62540,153 ตร.ม.
01006-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู4,53813,550 ตร.ม.
01007-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,15760,999 ตร.ม.
01008-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู17928,920 ตร.ม.
01009-000รัฐเซาเปาลู3,57613,300 ตร.ม.
01010-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,80119,023 ตร.ม.
01011-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,89310,425 ตร.ม.
01012-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,61425,372 ตร.ม.
01013-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู65722,252 ตร.ม.
01014-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู29137,062 ตร.ม.
01015-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู27172,607 ตร.ม.
01016-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู18931,550 ตร.ม.
01017-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู5,2520.123 ตร.กม.
01018-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,69519,271 ตร.ม.
01019-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู62049,074 ตร.ม.
01020-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู61571,712 ตร.ม.
01021-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู37874,798 ตร.ม.
01022-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,93075,768 ตร.ม.
01023-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,08094,757 ตร.ม.
01024-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,43936,101 ตร.ม.
01025-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,3250.158 ตร.กม.
01026-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู3,79849,081 ตร.ม.
01027-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู5,14688,746 ตร.ม.
01028-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู9,55155,028 ตร.ม.
01029-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู3,68343,017 ตร.ม.
01030-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู46846,867 ตร.ม.
01031-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,25777,119 ตร.ม.
01032-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู90971,021 ตร.ม.
01033-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู3,7560.102 ตร.กม.
01034-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู74938,189 ตร.ม.
01035-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,94749,076 ตร.ม.
01036-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู9,65537,670 ตร.ม.
01037-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,71941,255 ตร.ม.
01038-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,84025,950 ตร.ม.
01039-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,84126,676 ตร.ม.
01040-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู11,77139,197 ตร.ม.
01041-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,50923,132 ตร.ม.
01042-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,47932,158 ตร.ม.
01043-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู5,46821,545 ตร.ม.
01044-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู
01045-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,26542,195 ตร.ม.
01046-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,88683,873 ตร.ม.
01047-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู58331,786 ตร.ม.
01048-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู38832,609 ตร.ม.
01049-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู4,35533,099 ตร.ม.
01050-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู4,1780.144 ตร.กม.
01051-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู
01055-000รัฐเซาเปาลู
01060-000รัฐเซาเปาลู
01069-000รัฐเซาเปาลู
01095-000รัฐเซาเปาลู
01100-000รัฐเซาเปาลู
01101-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู5180.153 ตร.กม.
01102-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู3800.18 ตร.กม.
01103-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,9950.167 ตร.กม.
01104-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู8,48178,207 ตร.ม.
01105-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,4460.124 ตร.กม.
01106-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,8230.225 ตร.กม.
01107-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,9340.28 ตร.กม.
01108-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,5150.164 ตร.กม.
01109-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู3,3600.361 ตร.กม.
01113-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู
01120-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,6600.146 ตร.กม.
01121-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,8550.151 ตร.กม.
01122-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู9840.179 ตร.กม.
01123-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู3,0490.131 ตร.กม.
01124-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,9280.175 ตร.กม.
01125-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู58169,279 ตร.ม.
01126-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,4910.142 ตร.กม.
01127-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู7520.152 ตร.กม.
01128-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู3,8980.271 ตร.กม.
01129-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู38576,440 ตร.ม.
01130-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,2830.168 ตร.กม.
01131-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู8370.159 ตร.กม.
01132-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู9790.144 ตร.กม.
01133-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู8790.399 ตร.กม.
01134-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,75754,374 ตร.ม.
01135-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู8,7490.121 ตร.กม.
01136-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู8080.269 ตร.กม.
01137-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู6550.179 ตร.กม.
01138-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู8690.15 ตร.กม.
01139-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู9671.099 ตร.กม.
01140-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู3390.691 ตร.กม.
01141-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู580.25 ตร.กม.
01142-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1,5960.564 ตร.กม.
01144-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู1340.365 ตร.กม.
01145-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู
01150-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู2,78678,529 ตร.ม.
01151-000เซาเปาลูรัฐเซาเปาลู14,2270.103 ตร.กม.
หน้า 1ถัดไป

ประเทศบราซิล

บราซิล (อังกฤษ: Brazil; โปรตุเกส: Brasil) หรือชื่อทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (อังกฤษ: Federal Republic of Brazil; โปรตุเกส: República Federativa do Brasil) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ และเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับท..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศบราซิล