(22) รหัสไปรษณีย์ ใน สฟักซ์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน สฟักซ์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่264.9 ตร.กม.
ประชากร337,944 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย170,068 (50.3%)
ประชากรหญิง167,876 (49.7%)
อายุมัธยฐาน30.6
รหัสไปรษณีย์3000, 3002, 3003 (19 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์74

(22) รหัสไปรษณีย์ ใน สฟักซ์, Gouvernorat de Sfax

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
3000สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3002สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3003สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3012สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3022สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3027สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3031สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3039สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3041สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3042สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3047สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3048สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3049สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3052สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3062สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3065สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3066สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3069สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3072สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3079สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3089สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278
3099สฟักซ์Gouvernorat de Sfax277,278

ข้อมูลสถิติประชากรของ สฟักซ์, Gouvernorat de Sfax

ประชากร337,944
ความหนาแน่นของประชากร1,275 / km²
ประชากรชาย170,068 (50.3%)
ประชากรหญิง167,876 (49.7%)
อายุมัธยฐาน30.6
อายุมัธยฐานเพศชาย30.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง31
ธุรกิจใน สฟักซ์, Gouvernorat de Sfax4,062
ประชากร (1975)199,266
ประชากร (2000)311,446
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +69.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +8.5%

สฟักซ์

สฟักซ์ (ฝรั่งเศส: Sfax) หรือ เศาะฟากิส (อาหรับ: صفاقس‎, Ṣafāqis) เป็นเมืองในประเทศตูนิเซีย เป็นเมืองท่าทางทะเล บนฝั่งด้านเหนือของอ่าวกาแบ็ส ส่งแร่ฟอสเฟต ผลไม้ ฟองน้ำ และน้ำมันมะกอกเป็นสินค้าออก เมืองก่อตั้งในปี ค.ศ. 849 ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 พวกนอร์มันเข้ายึดคร..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย สฟักซ์