ช่วงเวลาเวลาตุรกี
พื้นที่13,414.1 ตร.กม.
ประชากร424,241 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย211,796 (49.9%)
ประชากรหญิง212,445 (50.1%)
อายุมัธยฐาน29.3
รหัสไปรษณีย์66000, 66100, 66200 (39 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์354
เมือง14
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
66000 - 66200Yozgat3
66700 - 66792Sorgun9
66800 - 66830Şefaatlı4

แผนที่แบบโต้ตอบ

(42) รหัสไปรษณีย์ ใน Yozgat

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
66000YozgatYozgat40,0001,874 ตร.กม.
66100YozgatYozgat50,64591.2 ตร.กม.
66200YozgatYozgat
66300AkdağmadeniYozgat20,326232.2 ตร.กม.
66302AkdağmadeniYozgat28,8271,636.9 ตร.กม.
66320SaraykentYozgat4,11165.2 ตร.กม.
66322SaraykentYozgat9,706155.5 ตร.กม.
66400BoğazlıyanYozgat20,418533.5 ตร.กม.
66402BoğazlıyanYozgat9,892935.6 ตร.กม.
66470YenifakılıYozgat1,66572.9 ตร.กม.
66472YenifakılıYozgat1,527361 ตร.กม.
66475BoğazlıyanYozgat
66500ÇekerekYozgat10,28546.8 ตร.กม.
66502ÇekerekYozgat12,788669.1 ตร.กม.
66510AydıncıkYozgat2,113134.6 ตร.กม.
66512AydıncıkYozgat6,410255.2 ตร.กม.
66540KadışehriYozgat5,609132.9 ตร.กม.
66542KadışehriYozgat8,012403.7 ตร.กม.
66560Yozgat
66600ÇayıralanYozgat4,92865 ตร.กม.
66602ÇayıralanYozgat7,115977.5 ตร.กม.
66620ÇandırYozgat2,70487.1 ตร.กม.
66622ÇandırYozgat1,265121.7 ตร.กม.
66650SarıkayaYozgat16,844137.9 ตร.กม.
66652SarıkayaYozgat18,668925.5 ตร.กม.
66700SorgunYozgat44,406312.3 ตร.กม.
66702SorgunYozgat36,8011,477.5 ตร.กม.
66710SorgunYozgat
66720SorgunYozgat
66740SorgunYozgat
66760SorgunYozgat
66790SorgunYozgat
66791SorgunYozgat
66792SorgunYozgat
66800ŞefaatlıYozgat9,117152.3 ตร.กม.
66802ŞefaatlıYozgat4,642745.6 ตร.กม.
66830ŞefaatlıYozgat
66900YerköyYozgat15,66799.7 ตร.กม.
66902YerköyYozgat30,6891,062.8 ตร.กม.
66920Yozgat
99650ŞefaatlıYozgat
99790Yozgat

ข้อมูลสถิติประชากรของ Yozgat

ประชากร424,241
ความหนาแน่นของประชากร31.6 / km²
ประชากรชาย211,796 (49.9%)
ประชากรหญิง212,445 (50.1%)
อายุมัธยฐาน29.3
อายุมัธยฐานเพศชาย28.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง29.9
ธุรกิจใน Yozgat8,340
ประชากร (1975)875,270
ประชากร (2000)619,269
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -51.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -31.5%

Yozgat

Yozgat Province (Turkish: Yozgat ili) is a province in central Turkey. Its adjacent provinces are Çorum to the northwest, Kırıkkale to the west, Kırşehir to the southwest, Nevşehir to the south, Kayseri to the southeast, Sivas to the east, Tokat to t..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Yozgat