ช่วงเวลาเวลาตุรกี
พื้นที่5,877.6 ตร.กม.
ประชากร196,740 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย97,162 (49.4%)
ประชากรหญิง99,579 (50.6%)
อายุมัธยฐาน36
รหัสไปรษณีย์55810, 57000, 57030 (19 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์368
เมือง10
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
57900 - 57910Türkeli3

แผนที่แบบโต้ตอบ

(22) รหัสไปรษณีย์ ใน Sinop

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
55810Sinop8,925200.1 ตร.กม.
57000SinopSinop59,321427.1 ตร.กม.
57030Sinop
57200BoyabatSinop18,293163.2 ตร.กม.
57202BoyabatSinop24,8261,335.4 ตร.กม.
57300SaraydüzüSinop4810.8 ตร.กม.
57302SaraydüzüSinop3,551312.4 ตร.กม.
57400AyancıkSinop16,885127.9 ตร.กม.
57402AyancıkSinop3,451743.9 ตร.กม.
57600GerzeSinop15,32548.9 ตร.กม.
57602GerzeSinop3,080490.3 ตร.กม.
57660DikmenSinop1,67449.1 ตร.กม.
57662DikmenSinop1,662385.1 ตร.กม.
57700DurağanSinop2,35088.8 ตร.กม.
57702DurağanSinop16,633848.2 ตร.กม.
57800ErfelekSinop42 ตร.กม.
57802ErfelekSinop11,146379.4 ตร.กม.
57900TürkeliSinop9,06946.8 ตร.กม.
57902TürkeliSinop3,742233.3 ตร.กม.
57910GüzelkentSinop
99250Sinop
99700Sinop

ข้อมูลสถิติประชากรของ Sinop

ประชากร196,740
ความหนาแน่นของประชากร33.5 / km²
ประชากรชาย97,162 (49.4%)
ประชากรหญิง99,579 (50.6%)
อายุมัธยฐาน36
อายุมัธยฐานเพศชาย35
อายุมัธยฐานเพศหญิง37
ธุรกิจใน Sinop6,867
ประชากร (1975)121,196
ประชากร (2000)198,293
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +62.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.8%

Sinop

Sinop Province (Turkish: Sinop ili ; Greek: Σινώπη, Sinopi) is a province of Turkey, along the Black Sea. It is located between 41 and 42 degrees North latitude and between 34 and 35 degrees East longitude. The surface area is 5,862 km², equivalent t..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Sinop