ช่วงเวลาเวลาตุรกี
พื้นที่16,081.7 ตร.กม.
ประชากร1.9 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย922,094 (49.7%)
ประชากรหญิง933,502 (50.3%)
อายุมัธยฐาน29.8
รหัสไปรษณีย์33000, 33010, 33020 (85 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์324
เมือง27
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
33050 - 33070, 33130 - 33343เมร์ซีน21
33440 - 33460Tarsus4
33700 - 33720Gülnar4
33900 - 33990Silifke7

แผนที่แบบโต้ตอบ

(88) รหัสไปรษณีย์ ใน Mersin

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
33000เมร์ซีนMersin
33010เมร์ซีนMersin10,4471.885 ตร.กม.
33020Mersin126,84917.4 ตร.กม.
33040Mersin109,125117.6 ตร.กม.
33050เมร์ซีนMersin5,1160.896 ตร.กม.
33060เมร์ซีนMersin7,9701.247 ตร.กม.
33070เมร์ซีนMersin6,6110.968 ตร.กม.
33080Mersin48,90714.2 ตร.กม.
33100Mersin153,526205.8 ตร.กม.
33110ÇavakMersin25,08827.9 ตร.กม.
33112İnsuMersin3,81982.7 ตร.กม.
33115PuğkaracadağMersin
33120ÇavakMersin16,4737.5 ตร.กม.
33130เมร์ซีนMersin4,7391.011 ตร.กม.
33140BahçeliMersin14,4412.314 ตร.กม.
33150เมร์ซีนMersin14,9184.205 ตร.กม.
33160เมร์ซีนMersin27,0095.1 ตร.กม.
33170เมร์ซีนMersin
33180เมร์ซีนMersin
33190เมร์ซีนMersin
33200Mersin79,767312 ตร.กม.
33210เมร์ซีนMersin
33220Mersin10,4211.82 ตร.กม.
33230Mersin87,51919 ตร.กม.
33240เมร์ซีนMersin59,6703.145 ตร.กม.
33250Mersin92,3811,250.5 ตร.กม.
33260เมร์ซีนMersin
33285Mersin
33290เมร์ซีนMersin
33300เมร์ซีนMersin
33311เมร์ซีนMersin
33315Mersin
33320เมร์ซีนMersin
33325GözneMersin
33330KocayerMersin13577.2 ตร.กม.
33335Mersin
33340Mersin37,0478.1 ตร.กม.
33343เมร์ซีนMersin
33350PınarbaşıMersin
33360PınarbaşıMersin
33400HacıhamzalıMersin6,718167.1 ตร.กม.
33402TarsusMersin349,1261,588.8 ตร.กม.
33410Mersin9,0041.377 ตร.กม.
33420Mersin25,8256.9 ตร.กม.
33430Mersin17,3283.061 ตร.กม.
33440TarsusMersin24,1113.266 ตร.กม.
33450BahçeliMersin20,14715.8 ตร.กม.
33460TarsusMersin7,7181.784 ตร.กม.
33470Mersin7,4012.751 ตร.กม.
33480Mersin6,5461.062 ตร.กม.
33500TarsusMersin9,8271.53 ตร.กม.
33530Mersin
33580SebilMersin3,794799.6 ตร.กม.
33590SebilMersin
33600MutMersin59,2322,727.8 ตร.กม.
33630Mersin30,9451,291.9 ตร.กม.
33640Mersin6,1992.99 ตร.กม.
33645Mersin
33650Mersin17,5399.5 ตร.กม.
33660Mersin
33700GülnarMersin28,8831,411.8 ตร.กม.
33705Mersin
33710Mersin
33715SığırcıkMersin699 ตร.กม.
33720ZeyneMersin
33730Mersin114,3191,589.1 ตร.กม.
33740ErdemliMersin1,57397.5 ตร.กม.
33750AyaşMersin
33760KocahasanlıMersin
33770LimonluMersin
33780KumkuyuMersin
33790AyaşMersin
33800YeniceMersin
33830KaraisalıMersin23,515769 ตร.กม.
33835Mersin
33836TekmenMersin
33840Mersin11,909366.4 ตร.กม.
33870ÇeşmeliMersin
33875KargıpınarMersin
33900Mersin
33920SilifkeMersin
33940SilifkeMersin66,7382,618.3 ตร.กม.
33948Mersin
33950SilifkeMersin4,3732.776 ตร.กม.
33960Mersin14,6788.2 ตร.กม.
33980SilifkeMersin
33990SilifkeMersin
34758AkdereMersin3310.3 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Mersin

ประชากร1.9 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร115.4 / km²
ประชากรชาย922,094 (49.7%)
ประชากรหญิง933,502 (50.3%)
อายุมัธยฐาน29.8
อายุมัธยฐานเพศชาย29.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง30.2
ธุรกิจใน Mersin58,532
ประชากร (1975)1,027,548
ประชากร (2000)1,787,123
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +80.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.8%

Mersin

The Mersin Province (Turkish: Mersin ili) is a province in southern Turkey, on the Mediterranean coast between Antalya and Adana. The provincial capital is the city of Mersin and the other major town is Tarsus, birthplace of St Paul. The province is ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Mersin