ช่วงเวลาเวลาตุรกี
พื้นที่8,846.2 ตร.กม.
ประชากร241,505 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย119,818 (49.6%)
ประชากรหญิง121,687 (50.4%)
อายุมัธยฐาน29.8
รหัสไปรษณีย์70000, 70100, 70110 (19 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์338
เมือง12
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
70000 - 70110, 70140 - 70200Karaman7
70400 - 70460Ermenek4

แผนที่แบบโต้ตอบ

(22) รหัสไปรษณีย์ ใน Karaman

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
70000KaramanKaraman39,4683,687.4 ตร.กม.
70100KaramanKaraman43,14254.6 ตร.กม.
70110KaramanKaraman4,4163.875 ตร.กม.
70120KılbasanKaraman
70130KisecikKaraman
70140KaramanKaraman
70150TaşkaleKaraman
70160KaramanKaraman
70170KaramanKaraman
70200KaramanKaraman74,233207.9 ตร.กม.
70400ErmenekKaraman25453.5 ตร.กม.
70402ErmenekKaraman8,509834.9 ตร.กม.
70450GüneyyurtKaraman
70460KazancıKaraman19,179348.7 ตร.กม.
70500AyrancıKaraman2,641740.8 ตร.กม.
70502AyrancıKaraman4,5451,697.3 ตร.กม.
70600KazımkarabekirKaraman7,902500.5 ตร.กม.
70602KazımkarabekirKaraman2,037200.2 ตร.กม.
70700BaşyaylaKaraman64242.9 ตร.กม.
70702BaşyaylaKaraman44049 ตร.กม.
70800SarıvelilerKaraman1,09866.9 ตร.กม.
70810GöktepeKaraman10,234385.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Karaman

ประชากร241,505
ความหนาแน่นของประชากร27.3 / km²
ประชากรชาย119,818 (49.6%)
ประชากรหญิง121,687 (50.4%)
อายุมัธยฐาน29.8
อายุมัธยฐานเพศชาย29.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง30.2
ธุรกิจใน Karaman5,301
ประชากร (1975)137,272
ประชากร (2000)223,513
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +75.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +8%

Karaman

Karaman Province (Turkish: Karaman ili) is a province of central Turkey. It has an area of 9,163 km². It has a population of 232,633 (2010 est). According to the 2000 census the population was 243,210. Population density is 27.54 people/km². The traf..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Karaman