ช่วงเวลาเวลาตุรกี
พื้นที่8,820.5 ตร.กม.
ประชากร467,097 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย252,228 (54%)
ประชากรหญิง214,869 (46%)
อายุมัธยฐาน30.2
รหัสไปรษณีย์32000, 32040, 32090 (65 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์246
เมือง14
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
32100 - 32300Isparta10
32400 - 32490Yalvaç15
32510 - 32516Aksu2
32600 - 32640Senirkent4
32670 - 32680Atabey3
32700 - 32710, 32740 - 32765Keçiborlu6
32800 - 32840Şarkîkaraağaç5
32900 - 32920Gelendost4

แผนที่แบบโต้ตอบ

(68) รหัสไปรษณีย์ ใน Isparta

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
32000IspartaIsparta35,518528 ตร.กม.
32040IspartaIsparta64,950144.7 ตร.กม.
32090GönenIsparta4,42768.5 ตร.กม.
32092GönenIsparta7,068205.7 ตร.กม.
32100IspartaIsparta55,2817 ตร.กม.
32110Isparta
32120IspartaIsparta
32130IspartaIsparta
32150IspartaIsparta
32200IspartaIsparta106,10298.5 ตร.กม.
32300IspartaIsparta32,57627.6 ตร.กม.
32400YalvaçIsparta13,439109.4 ตร.กม.
32402YalvaçIsparta26,6111,331.7 ตร.กม.
32406YalvaçIsparta
32407YalvaçIsparta
32410YalvaçIsparta
32415YalvaçIsparta
32420YalvaçIsparta
32425YalvaçIsparta
32430YalvaçIsparta
32440YalvaçIsparta
32450YalvaçIsparta
32460YalvaçIsparta
32470YalvaçIsparta
32480YalvaçIsparta
32490YalvaçIsparta
32500Isparta14,093137.5 ตร.กม.
32502EğirdirIsparta19,6571,189.8 ตร.กม.
32503Isparta
32510AksuIsparta91815.1 ตร.กม.
32512Isparta4,130442.7 ตร.กม.
32516AksuIsparta
32530IspartaIsparta
32540Isparta
32550EğirdirIsparta
32600SenirkentIsparta4,670127.5 ตร.กม.
32602SenirkentIsparta5,282458.4 ตร.กม.
32610BüyükkabacaIsparta
32620Isparta
32640SenirkentIsparta
32650UluborluIsparta5,472236.3 ตร.กม.
32652UluborluIsparta29671 ตร.กม.
32670AtabeyIsparta2,96298 ตร.กม.
32672AtabeyIsparta1,82884.3 ตร.กม.
32680AtabeyIsparta
32700KeçiborluIsparta7,973180.4 ตร.กม.
32702KeçiborluIsparta6,392310.1 ตร.กม.
32710KeçiborluIsparta
32720GönenIsparta
32730IspartaIsparta
32740KeçiborluIsparta
32750KeçiborluIsparta
32765KeçiborluIsparta
32800ŞarkîkaraağaçIsparta9,89845.8 ตร.กม.
32802ŞarkîkaraağaçIsparta11,373834.7 ตร.กม.
32810ŞarkîkaraağaçIsparta
32820ŞarkîkaraağaçIsparta
32840ŞarkîkaraağaçIsparta
32850YenişarbademliIsparta1,972326.5 ตร.กม.
32900GelendostIsparta6,50973.6 ตร.กม.
32902GelendostIsparta7,760538.7 ตร.กม.
32910GelendostIsparta
32920Isparta
32950Isparta4,495255.2 ตร.กม.
32952Pavlu CebelIsparta5,1981,028.6 ตร.กม.
32960Isparta
32965Isparta
32966Isparta

ข้อมูลสถิติประชากรของ Isparta

ประชากร467,097
ความหนาแน่นของประชากร53.0 / km²
ประชากรชาย252,228 (54%)
ประชากรหญิง214,869 (46%)
อายุมัธยฐาน30.2
อายุมัธยฐานเพศชาย27
อายุมัธยฐานเพศหญิง34
ธุรกิจใน Isparta20,436
ประชากร (1975)562,303
ประชากร (2000)458,294
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -16.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +1.9%

Isparta

Isparta Province (Turkish: Isparta ili) is a province in southwestern Turkey. Its adjacent provinces are Afyon to the northwest, Burdur to the southwest, Antalya to the south, and Konya to the east. It has an area of 8,993 km² and a population of 448..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Isparta