Diyarbakır
เมืองใกล้เคียง
ประเทศตุรกี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาตุรกี
พื้นที่19.5 ตร.กม.
ประชากร199,975 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย100,760 (50.4%)
ประชากรหญิง99,215 (49.6%)
อายุมัธยฐาน22
รหัสไปรษณีย์21000, 21060, 21075 (2 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(5) รหัสไปรษณีย์ ใน Diyarbakır

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
21000DiyarbakırDiyarbakır
21060DiyarbakırDiyarbakır
21075DiyarbakırDiyarbakır
21220DiyarbakırDiyarbakır
21300DiyarbakırDiyarbakır30,8310.924 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Diyarbakır

ประชากร199,975
ความหนาแน่นของประชากร10,231 / km²
ประชากรชาย100,760 (50.4%)
ประชากรหญิง99,215 (49.6%)
อายุมัธยฐาน22
อายุมัธยฐานเพศชาย21.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง22.5
ธุรกิจใน Diyarbakır6,373
ประชากร (1975)80,411
ประชากร (2000)172,932
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +148.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +15.6%

Diyarbakır

Diyarbakır (Kurdish: Amed‎) is one of the largest cities in southeastern Turkey. Situated on the banks of the Tigris River, it is the administrative capital of the Diyarbakır Province. With a population of about 930,000 it is the second largest city ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Diyarbakır

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
ÇınarDiyarbakırตุรกี21750
EğilDiyarbakırตุรกี4,82021470
KarabörekDiyarbakırตุรกี6321500
KocaköyDiyarbakırตุรกี6,48521450