ช่วงเวลาเวลาตุรกี
พื้นที่7,792.7 ตร.กม.
ประชากร399,078 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย197,735 (49.5%)
ประชากรหญิง201,343 (50.5%)
อายุมัธยฐาน27.8
รหัสไปรษณีย์42000, 68000, 68010 (44 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์382
เมือง14
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
68100 - 68290Aksaray15
68400 - 68470Ortaköy5
68500 - 68570Güzelyurt3
68600 - 68610Ağaçören3
68700 - 68750Sarıyahşi3
68800 - 68802Eskil3
68900 - 68950Gülağaç6

แผนที่แบบโต้ตอบ

(47) รหัสไปรษณีย์ ใน Aksaray

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
42000Aksaray11741.1 ตร.กม.
68000Aksaray122,0872,835.7 ตร.กม.
68010Aksaray23212.9 ตร.กม.
68100AksarayAksaray101,1401,553.6 ตร.กม.
68105AksarayAksaray
68120AksarayAksaray7,490164.4 ตร.กม.
68125AksarayAksaray
68135AksarayAksaray
68165HelvadereAksaray8,47940.9 ตร.กม.
68170AksarayAksaray
68180YeşilovaAksaray23410.8 ตร.กม.
68190AksarayAksaray6077.7 ตร.กม.
68200AksarayAksaray48,059127.7 ตร.กม.
68210AksarayAksaray
68220TaşpınarAksaray1,0479.2 ตร.กม.
68230AksarayAksaray
68240AcıpınarAksaray
68250AksarayAksaray
68260AksarayAksaray
68270AksarayAksaray
68280AksarayAksaray
68290AksarayAksaray
68400OrtaköyAksaray20,94656.6 ตร.กม.
68450OrtaköyAksaray
68460OrtaköyAksaray
68470OrtaköyAksaray
68500YaprakhisarAksaray11,976136.1 ตร.กม.
68502IhlaraAksaray7,749130.4 ตร.กม.
68570IhlaraAksaray
68600AğaçörenAksaray1,01563.2 ตร.กม.
68601OrtaköyAksaray3,728250.8 ตร.กม.
68602AğaçörenAksaray1,905365.4 ตร.กม.
68610AğaçörenAksaray
68700SarıyahşiAksaray89678.3 ตร.กม.
68702SarıyahşiAksaray789123.5 ตร.กม.
68750SarıyahşiAksaray
68800EskilAksaray21,022894.6 ตร.กม.
68801EskilAksaray
68802EskilAksaray10,558354.7 ตร.กม.
68810Aksaray
68900GülağaçAksaray9,80497.1 ตร.กม.
68902GülağaçAksaray6,929203.5 ตร.กม.
68910GülağaçAksaray
68920GülağaçAksaray
68930Aksaray
68940GülağaçAksaray
68950SaratlıAksaray

ข้อมูลสถิติประชากรของ Aksaray

ประชากร399,078
ความหนาแน่นของประชากร51.2 / km²
ประชากรชาย197,735 (49.5%)
ประชากรหญิง201,343 (50.5%)
อายุมัธยฐาน27.8
อายุมัธยฐานเพศชาย27.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง28.4
ธุรกิจใน Aksaray8,937
ประชากร (1975)262,004
ประชากร (2000)368,344
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +52.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +8.3%

Aksaray

Aksaray Province (Turkish: Aksaray ili) is a province in central Turkey. Its adjacent provinces are Konya along the west and south, Niğde to the southeast, Nevşehir to the east, and Kırşehir to the north. It covers an area of 7,626 km². The provincia..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Aksaray