Tomamae
เมืองใกล้เคียง
ประเทศญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(51) รหัสไปรษณีย์ ใน Tomamae

ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่454.5 ตร.กม.
ประชากร572 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์078
รหัสไปรษณีย์078-3541, 078-3621, 078-3631 (48 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์1646, 1648

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Tomamae, จังหวัดฮกไกโด

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
078จังหวัดฮกไกโด

ข้อมูลสถิติประชากรของ Tomamae, จังหวัดฮกไกโด

ประชากร572
ความหนาแน่นของประชากร1.26 / km²
ธุรกิจใน Tomamae, จังหวัดฮกไกโด167
ประชากร (1975)725
ประชากร (2000)800
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -21.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -28.5%

Tomamae

Tomamae (苫前町, Tomamae-chō) is a town located in Tomamae District, Rumoi Subprefecture, Hokkaido, Japan. It is typical of the small coastal towns that line the western coast of Hokkaido.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Tomamae

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Minamishibetsuchōจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น1652095
Nakagawaจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น156216561551557098
Teshioจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น1632162098
Uryūจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น074078079