Shiraoi
เมืองใกล้เคียง
ประเทศญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(18) รหัสไปรษณีย์ ใน Shiraoi

ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่425.8 ตร.กม.
ประชากร276 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์059
รหัสไปรษณีย์059-0641, 059-0642, 059-0900 (15 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์144

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Shiraoi, จังหวัดฮกไกโด

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
059จังหวัดฮกไกโด

ข้อมูลสถิติประชากรของ Shiraoi, จังหวัดฮกไกโด

ประชากร276
ความหนาแน่นของประชากร0.65 / km²
ธุรกิจใน Shiraoi, จังหวัดฮกไกโด877
ประชากร (1975)323
ประชากร (2000)327
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -14.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -15.6%

Shiraoi

Shiraoi (白老町, Shiraoi-chō) is a town located in Shiraoi District, Iburi, Hokkaido, Japan. As of 31 May 2008, the town had a population of 20,371 The town was established in 1867 by the feudal lords of Sendai. Most of the area of the town is forested ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Shiraoi

รหัสไปรษณีย์ ทั้งหมดใน Shiraoi, จังหวัดฮกไกโด (18)

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Atsubetsuจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น004
Shimamatsu-honmachiจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น136061
Usuchōจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น052059
โนะโบะริเบะสึจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น143059