Mombetsu
เมืองใกล้เคียง
ประเทศญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่830.7 ตร.กม.
ประชากร25,678
ความหนาแน่นของประชากร30.9 / km²
รหัสไปรษณีย์093, 098, 099
รหัสไปรษณีย์093-0731, 093-0732, 093-0733 (103 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์15829, 1584, 1586 (3 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน Mombetsu, จังหวัดฮกไกโด1,341

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Mombetsu, จังหวัดฮกไกโด

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
093จังหวัดฮกไกโด
098จังหวัดฮกไกโด
099จังหวัดฮกไกโด

Mombetsu

Monbetsu (紋別市, Monbetsu-shi) is a city located in Okhotsk Subprefecture, Hokkaido, Japan; on the Sea of Okhotsk. The name comes from Ainu Mopet (Quiet River). It is often called Okhotsk-Monbetsu to distinguish it from the town of Monbetsu in Hidaka S..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Mombetsu

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Kamikawaจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น5,29416581548156616528เพิ่มเติม071078098
Minamishibetsuchōจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น1652095
Monbetsu Shiจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น094099
Tokoromachiจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น091093