Matsumae
เมืองใกล้เคียง
ประเทศญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(40) รหัสไปรษณีย์ ใน Matsumae

ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่293.1 ตร.กม.
ประชากร9,568
ความหนาแน่นของประชากร32.6 / km²
รหัสไปรษณีย์049
รหัสไปรษณีย์049-1300, 049-1301, 049-1302 (37 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์1394
ธุรกิจใน Matsumae, จังหวัดฮกไกโด256

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Matsumae, จังหวัดฮกไกโด

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
049จังหวัดฮกไกโด

Matsumae

Matsumae (松前町, Matsumae-chō) is a town located in Matsumae District, Oshima Subprefecture, Hokkaido, Japan. The former home of the Matsumae Han, it has an Edo period castle, Matsumae Castle, the only one in Hokkaido, and Ryūun-in. total area of the ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Matsumae

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Kanitaจังหวัดอะโอะโมะริญี่ปุ่น030
Kodomariจังหวัดอะโอะโมะริญี่ปุ่น037
Tairadateจังหวัดอะโอะโมะริญี่ปุ่น030
Wakinosawaจังหวัดอะโอะโมะริญี่ปุ่น039