ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(120,267) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศญี่ปุ่น

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศญี่ปุ่น
ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่37,772.3 ตร.กม.
ประชากร127.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร3,369 / km²
รหัสไปรษณีย์536, 537, 538 (947 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์120,267
รหัสโทรศัพท์11, 120, 123 (579 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศญี่ปุ่น6,508,821
เมือง624

(950) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศญี่ปุ่น

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
536จังหวัดโอซะกะ
537มิโนจังหวัดโอซะกะ129,127
538จังหวัดโอซะกะ
539จังหวัดโอซะกะ
540จังหวัดโอซะกะ
541จังหวัดโอซะกะ
542จังหวัดโอซะกะ
543จังหวัดโอซะกะ
544จังหวัดโอซะกะ
545จังหวัดโอซะกะ
546จังหวัดโอซะกะ
547จังหวัดโอซะกะ
549จังหวัดโอซะกะ
550จังหวัดโอซะกะ
551จังหวัดโอซะกะ
552โอซะกะจังหวัดโอซะกะ2,592,413
553จังหวัดโอซะกะ
554จังหวัดโอซะกะ
555จังหวัดโอซะกะ
556จังหวัดโอซะกะ
557จังหวัดโอซะกะ
558จังหวัดโอซะกะ
559จังหวัดโอซะกะ
560จังหวัดโอซะกะ
561จังหวัดโอซะกะ
562จังหวัดโอซะกะ
563จังหวัดโอซะกะ
564จังหวัดโอซะกะ
565จังหวัดโอซะกะ
566จังหวัดโอซะกะ
567จังหวัดโอซะกะ
568จังหวัดโอซะกะ
569จังหวัดโอซะกะ
570จังหวัดโอซะกะ
571จังหวัดโอซะกะ
572จังหวัดโอซะกะ
573จังหวัดโอซะกะ
574จังหวัดโอซะกะ
575จังหวัดโอซะกะ
576จังหวัดโอซะกะ
577จังหวัดโอซะกะ
578จังหวัดโอซะกะ
579จังหวัดโอซะกะ
580จังหวัดโอซะกะ
581จังหวัดโอซะกะ
582จังหวัดโอซะกะ
583จังหวัดโอซะกะ
584จังหวัดโอซะกะ
585จังหวัดโอซะกะ
586จังหวัดโอซะกะ
587จังหวัดโอซะกะ
589จังหวัดโอซะกะ
590จังหวัดโอซะกะ
591จังหวัดโอซะกะ
592จังหวัดโอซะกะ
593จังหวัดโอซะกะ
594จังหวัดโอซะกะ
595จังหวัดโอซะกะ
596คิชิวะดะจังหวัดโอซะกะ205,561
597จังหวัดโอซะกะ
598จังหวัดโอซะกะ
599Iwadeจังหวัดวะกะยะมะ55,633
600จังหวัดเคียวโตะ
601จังหวัดเคียวโตะ
602จังหวัดเคียวโตะ
603จังหวัดเคียวโตะ
604จังหวัดเคียวโตะ
605จังหวัดเคียวโตะ
606จังหวัดเคียวโตะ
607จังหวัดเคียวโตะ
610จังหวัดเคียวโตะ
611จังหวัดเคียวโตะ
612จังหวัดเคียวโตะ
613จังหวัดเคียวโตะ
614Yawataจังหวัดเคียวโตะ71,656
615จังหวัดเคียวโตะ
616จังหวัดเคียวโตะ
617จังหวัดเคียวโตะ
618จังหวัดโอซะกะ
619จังหวัดเคียวโตะ
620จังหวัดเคียวโตะ
621จังหวัดเคียวโตะ
622Nantan-shiจังหวัดเคียวโตะ
623จังหวัดเคียวโตะ
624จังหวัดเคียวโตะ
625จังหวัดเคียวโตะ
626จังหวัดเคียวโตะ
627จังหวัดเคียวโตะ
629จังหวัดเคียวโตะ
630จังหวัดนะระ
631จังหวัดนะระ
632Tenriจังหวัดนะระ71,052
633จังหวัดนะระ
634จังหวัดนะระ
635จังหวัดนะระ
636จังหวัดนะระ
637Yoshino-chōจังหวัดนะระ8,829
638จังหวัดนะระ
639จังหวัดนะระ
640Iwadeจังหวัดวะกะยะมะ55,633
หน้า 2ถัดไป

ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง ?) มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ ?) เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศญี่ปุ่น