จังหวัดฟุกุโอะกะ
ประเทศญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(3,280) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดฟุกุโอะกะ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดฟุกุโอะกะ
ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่4,982.6 ตร.กม.
ประชากร5.0 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,339,513 (47.2%)
ประชากรหญิง2,617,177 (52.8%)
อายุมัธยฐาน44.7
รหัสไปรษณีย์800, 801, 802 (36 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์3,280
รหัสโทรศัพท์92, 93, 9302 (8 เพิ่มเติม)
เมือง20
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
810 - 812ฟุกุโอะกะ (เมือง)5

(39) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดฟุกุโอะกะ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
800จังหวัดฟุกุโอะกะ
801จังหวัดฟุกุโอะกะ
802จังหวัดฟุกุโอะกะ
803จังหวัดฟุกุโอะกะ
804จังหวัดฟุกุโอะกะ
805จังหวัดฟุกุโอะกะ
806จังหวัดฟุกุโอะกะ
807จังหวัดฟุกุโอะกะ
808จังหวัดฟุกุโอะกะ
809จังหวัดฟุกุโอะกะ
810ฟุกุโอะกะ (เมือง)จังหวัดฟุกุโอะกะ1,392,289
811จังหวัดฟุกุโอะกะ
812จังหวัดฟุกุโอะกะ
813Kashiiจังหวัดฟุกุโอะกะ
814จังหวัดฟุกุโอะกะ
815จังหวัดฟุกุโอะกะ
816จังหวัดฟุกุโอะกะ
818จังหวัดฟุกุโอะกะ
819จังหวัดฟุกุโอะกะ
820Kama Shiจังหวัดฟุกุโอะกะ
821Kama Shiจังหวัดฟุกุโอะกะ
822จังหวัดฟุกุโอะกะ
823จังหวัดฟุกุโอะกะ
824จังหวัดฟุกุโอะกะ
825จังหวัดฟุกุโอะกะ
826จังหวัดฟุกุโอะกะ
827จังหวัดฟุกุโอะกะ
828จังหวัดฟุกุโอะกะ
829จังหวัดฟุกุโอะกะ
830จังหวัดฟุกุโอะกะ
831จังหวัดฟุกุโอะกะ
832จังหวัดฟุกุโอะกะ
833Chikugo Shiจังหวัดฟุกุโอะกะ
834Yame Shiจังหวัดฟุกุโอะกะ
835Setakamachi-takayanagiจังหวัดฟุกุโอะกะ23,985
836จังหวัดฟุกุโอะกะ
837จังหวัดฟุกุโอะกะ
838จังหวัดฟุกุโอะกะ
839จังหวัดฟุกุโอะกะ

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดฟุกุโอะกะ

ประชากร5.0 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร994.8 / km²
ประชากรชาย2,339,513 (47.2%)
ประชากรหญิง2,617,177 (52.8%)
อายุมัธยฐาน44.7
อายุมัธยฐานเพศชาย42.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.6
ธุรกิจใน จังหวัดฟุกุโอะกะ207,056
ประชากร (1975)4,236,655
ประชากร (2000)4,896,087
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +17%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +1.2%