จังหวัดนะงะซะกิ
ประเทศญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1,779) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนะงะซะกิ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนะงะซะกิ
ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่4,071.7 ตร.กม.
ประชากร1.3 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย588,035 (46.7%)
ประชากรหญิง671,854 (53.3%)
อายุมัธยฐาน48.9
รหัสไปรษณีย์811, 817, 850 (9 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์1,779
รหัสโทรศัพท์95, 950, 956 (2 เพิ่มเติม)
เมือง16

(12) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดนะงะซะกิ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
811จังหวัดฟุกุโอะกะ
817Tsushimaจังหวัดนะงะซะกิ
850จังหวัดนะงะซะกิ
851จังหวัดนะงะซะกิ
852จังหวัดนะงะซะกิ
853จังหวัดนะงะซะกิ
854จังหวัดนะงะซะกิ
855จังหวัดนะงะซะกิ
856จังหวัดนะงะซะกิ
857จังหวัดนะงะซะกิ
858จังหวัดนะงะซะกิ
859จังหวัดนะงะซะกิ

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดนะงะซะกิ

ประชากร1.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร309.4 / km²
ประชากรชาย588,035 (46.7%)
ประชากรหญิง671,854 (53.3%)
อายุมัธยฐาน48.9
อายุมัธยฐานเพศชาย46.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง50.9
ธุรกิจใน จังหวัดนะงะซะกิ51,151
ประชากร (1975)1,496,406
ประชากร (2000)1,404,896
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -15.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -10.3%

จังหวัดนะงะซะกิ

จังหวัดนะงะซะกิ เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณภาคคีวชู มีเมืองหลวงอยู่ที่นะงะซะกิ   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดนะงะซะกิ