จังหวัดทตโตะริ
ประเทศญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1,330) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดทตโตะริ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดทตโตะริ
ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่3,509.5 ตร.กม.
ประชากร557,948 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย266,343 (47.7%)
ประชากรหญิง291,604 (52.3%)
อายุมัธยฐาน48.6
รหัสไปรษณีย์680, 681, 682 (2 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์1,330
รหัสโทรศัพท์858, 859
เมือง1

(5) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดทตโตะริ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
680จังหวัดทตโตะริ
681จังหวัดทตโตะริ
682จังหวัดทตโตะริ
683จังหวัดทตโตะริ
689จังหวัดทตโตะริ

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดทตโตะริ

ประชากร557,948
ความหนาแน่นของประชากร159.0 / km²
ประชากรชาย266,343 (47.7%)
ประชากรหญิง291,604 (52.3%)
อายุมัธยฐาน48.6
อายุมัธยฐานเพศชาย45.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง51
ธุรกิจใน จังหวัดทตโตะริ28,639
ประชากร (1975)626,173
ประชากร (2000)610,809
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -10.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -8.7%

จังหวัดทตโตะริ

จังหวัดทตโตะริ (ญี่ปุ่น: 鳥取県 Tottori-ken ?) เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชิโงะกุ มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองทตโตะริ  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดทตโตะริ