จังหวัดกิฟุ
ประเทศญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(6,988) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดกิฟุ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดกิฟุ
ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่10,625.3 ตร.กม.
ประชากร2.0 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย979,476 (48.4%)
ประชากรหญิง1,045,461 (51.6%)
อายุมัธยฐาน46
รหัสไปรษณีย์443, 444, 445 (58 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์6,988
รหัสโทรศัพท์172, 557, 558 (14 เพิ่มเติม)
เมือง11
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
443 - 512Kitagata58
500 - 502กิฟุ3
501 - 505Mino4

(61) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดกิฟุ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
443จังหวัดไอชิ
444จังหวัดไอชิ
445จังหวัดไอชิ
448จังหวัดไอชิ
450Kitagataจังหวัดกิฟุ
451จังหวัดไอชิ
452Kitagataจังหวัดกิฟุ
453Kitagataจังหวัดกิฟุ
454Kitagataจังหวัดกิฟุ
455Kitagataจังหวัดกิฟุ
456Kitagataจังหวัดกิฟุ
457Kitagataจังหวัดกิฟุ
458Kitagataจังหวัดกิฟุ
459Kitagataจังหวัดกิฟุ
460Kitagataจังหวัดกิฟุ
461Kitagataจังหวัดกิฟุ
462Kitagataจังหวัดกิฟุ
463Kitagataจังหวัดกิฟุ
464Kitagataจังหวัดกิฟุ
465Kitagataจังหวัดกิฟุ
466Kitagataจังหวัดกิฟุ
467Kitagataจังหวัดกิฟุ
468Kitagataจังหวัดกิฟุ
470จังหวัดไอชิ
471จังหวัดไอชิ
475Kitagataจังหวัดกิฟุ
476Kitagataจังหวัดกิฟุ
477Kitagataจังหวัดกิฟุ
478Kitagataจังหวัดกิฟุ
479Kitagataจังหวัดกิฟุ
480Kitagataจังหวัดกิฟุ
481Kitagataจังหวัดกิฟุ
482Kitagataจังหวัดกิฟุ
483จังหวัดไอชิ
484จังหวัดไอชิ
485Kitagataจังหวัดกิฟุ
486Kitagataจังหวัดกิฟุ
487Kitagataจังหวัดกิฟุ
488Kitagataจังหวัดกิฟุ
489Kitagataจังหวัดกิฟุ
490Kitagataจังหวัดกิฟุ
491Kitagataจังหวัดกิฟุ
492Kitagataจังหวัดกิฟุ
493จังหวัดไอชิ
494Kitagataจังหวัดกิฟุ
496Kitagataจังหวัดกิฟุ
497Kitagataจังหวัดกิฟุ
498Kitagataจังหวัดกิฟุ
500
501จังหวัดกิฟุ
502กิฟุจังหวัดกิฟุ397,714
503จังหวัดกิฟุ
504Kitagataจังหวัดกิฟุ
505จังหวัดกิฟุ
506จังหวัดกิฟุ
507Kitagataจังหวัดกิฟุ
508จังหวัดกิฟุ
509จังหวัดกิฟุ
510จังหวัดมิเอะ
511Kitagataจังหวัดกิฟุ
512Kitagataจังหวัดกิฟุ

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดกิฟุ

ประชากร2.0 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร190.6 / km²
ประชากรชาย979,476 (48.4%)
ประชากรหญิง1,045,461 (51.6%)
อายุมัธยฐาน46
อายุมัธยฐานเพศชาย44.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง47.6
ธุรกิจใน จังหวัดกิฟุ99,157
ประชากร (1975)1,968,174
ประชากร (2000)2,100,614
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +2.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -3.6%

จังหวัดกิฟุ

จังหวัดกิฟุ (ญี่ปุ่น: 岐阜県 Gifu-ken ?) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณภูมิภาคจูบุบนเกาะฮนชู โดยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศญี่ปุ่   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดกิฟุ