ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(120,267) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศญี่ปุ่น

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศญี่ปุ่น
ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่37,772.3 ตร.กม.
ประชากร127.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร3,369 / km²
รหัสไปรษณีย์001, 002, 003 (947 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์120,267
รหัสโทรศัพท์11, 120, 123 (579 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศญี่ปุ่น6,508,821
เมือง624
รหัสไปรษณีย์เขตการบริหารจำนวนรหัสไปรษณีย์
001 - 007, 040 - 099จังหวัดฮกไกโด67
010 - 019จังหวัดอะกิตะ10
020 - 029จังหวัดอิวะเตะ10
030 - 039จังหวัดอะโอะโมะริ9
100 - 302, 330 - 369Tokyo Prefecture175
210 - 259จังหวัดคะนะงะวะ46
260 - 299จังหวัดชิบะ32
300 - 319จังหวัดอิบะระกิ20
320 - 329จังหวัดโทะชิงิ11
330 - 369จังหวัดไซตะมะ35
370 - 379จังหวัดกุมมะ10
380 - 399จังหวัดนะงะโนะ20
400 - 409จังหวัดยะมะนะชิ10
410 - 439จังหวัดชิซุโอะกะ28
440 - 507จังหวัดไอชิ41
443 - 512จังหวัดกิฟุ61
510 - 519จังหวัดมิเอะ12
520 - 529, 601 - 606จังหวัดชิงะ14
530 - 618, 658 - 666จังหวัดโอซะกะ78
600 - 630จังหวัดเคียวโตะ30
630 - 639จังหวัดนะระ10
640 - 649จังหวัดวะกะยะมะ12
650 - 679จังหวัดเฮียวโงะ30
680 - 683จังหวัดทตโตะริ5
684 - 699จังหวัดชิมะเนะ12
700 - 719จังหวัดโอะกะยะมะ20
720 - 739จังหวัดฮิโระชิมะ19
740 - 759จังหวัดยะมะงุชิ19
760 - 769จังหวัดคะงะวะ11
770 - 779จังหวัดโทะกุชิมะ10
780 - 789จังหวัดโคชิ10
790 - 799จังหวัดเอะฮิเมะ10
800 - 839จังหวัดฟุกุโอะกะ39
840 - 849จังหวัดซะงะ10
850 - 859จังหวัดนะงะซะกิ12
860 - 869จังหวัดคุมะโมะโตะ11
870 - 879จังหวัดโออิตะ10
880 - 889จังหวัดมิยะซะกิ10
890 - 899จังหวัดคะโงะชิมะ10
900 - 907จังหวัดโอะกินะวะ8
910 - 919จังหวัดฟุกุอิ13
920 - 929จังหวัดอิชิกะวะ10
930 - 939จังหวัดโทะยะมะ11
940 - 959จังหวัดนีงะตะ20
960 - 979จังหวัดฟุกุชิมะ18
980 - 989จังหวัดมิยะงิ10
990 - 999จังหวัดยะมะงะตะ10

(950) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศญี่ปุ่น

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
001จังหวัดฮกไกโด
002จังหวัดฮกไกโด
003จังหวัดฮกไกโด
004จังหวัดฮกไกโด
005จังหวัดฮกไกโด
006จังหวัดฮกไกโด
007จังหวัดฮกไกโด
010จังหวัดอะกิตะ
011จังหวัดอะกิตะ
012จังหวัดอะกิตะ
013จังหวัดอะกิตะ
014จังหวัดอะกิตะ
015จังหวัดอะกิตะ
016จังหวัดอะกิตะ
017จังหวัดอะกิตะ
018จังหวัดอะกิตะ
019จังหวัดอะกิตะ
020จังหวัดอิวะเตะ
021จังหวัดอิวะเตะ
022จังหวัดอิวะเตะ
023Mizusawaจังหวัดอิวะเตะ61,281
024Kitakamiจังหวัดอิวะเตะ93,854
025จังหวัดอิวะเตะ
026จังหวัดอิวะเตะ
027Tarōจังหวัดอิวะเตะ
028จังหวัดอิวะเตะ
029จังหวัดอิวะเตะ
030จังหวัดอะโอะโมะริ
031จังหวัดอะโอะโมะริ
033จังหวัดอะโอะโมะริ
034จังหวัดอะโอะโมะริ
035จังหวัดอะโอะโมะริ
036จังหวัดอะโอะโมะริ
037จังหวัดอะโอะโมะริ
038จังหวัดอะโอะโมะริ
039จังหวัดอะโอะโมะริ
040จังหวัดฮกไกโด
041จังหวัดฮกไกโด
042จังหวัดฮกไกโด
043จังหวัดฮกไกโด
044จังหวัดฮกไกโด
045Iwanaiจังหวัดฮกไกโด15,584
046Yoichiจังหวัดฮกไกโด22,788
047จังหวัดฮกไกโด
048จังหวัดฮกไกโด
049จังหวัดฮกไกโด
050จังหวัดฮกไกโด
051จังหวัดฮกไกโด
052Usuchōจังหวัดฮกไกโด
053จังหวัดฮกไกโด
หน้า 1ถัดไป

ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง ?) มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ ?) เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศญี่ปุ่น