Rucheng
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่16.3 ตร.กม.
ประชากร56,325 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย27,264 (48.4%)
ประชากรหญิง29,061 (51.6%)
อายุมัธยฐาน44.4
รหัสไปรษณีย์226500, 226503

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Rucheng, มณฑลเจียงซู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
226500Ruchengมณฑลเจียงซู
226503Ruchengมณฑลเจียงซู

ข้อมูลสถิติประชากรของ Rucheng, มณฑลเจียงซู

ประชากร56,325
ความหนาแน่นของประชากร3,459 / km²
ประชากรชาย27,264 (48.4%)
ประชากรหญิง29,061 (51.6%)
อายุมัธยฐาน44.4
อายุมัธยฐานเพศชาย44.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.3
ธุรกิจใน Rucheng, มณฑลเจียงซู17
ประชากร (1975)127,701
ประชากร (2000)89,216
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -55.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -36.9%

Rucheng

Rugao (Chinese: 如皋; pinyin: Rúgāo) is a county-level city under the administration of Nantong, Jiangsu province, China, located in the Golden Triangle region on the northern (left) bank of the Yangtze River. It is one of the historical and cultural c..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Rucheng

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Dainanมณฑลเจียงซูจีน225721
Dongtaiมณฑลเจียงซูจีน110,988224200224215
Shengaoมณฑลเจียงซูจีน225538
Taixingมณฑลเจียงซูจีน79,655225401225441