Neiqiu
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Neiqiu

ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่775 ตร.กม.
ประชากร260,000
ความหนาแน่นของประชากร335.5 / km²
รหัสไปรษณีย์054200

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Neiqiu, มณฑลเหอเป่ย์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
054200Neiqiuมณฑลเหอเป่ย์

Neiqiu

Neiqiu County (simplified Chinese: 内丘县; traditional Chinese: 內丘縣; pinyin: Nèiqiū Xiàn) is a county in southwestern Hebei province, People's Republic of China. It is under the administration of Xingtai City 24 km (15 mi) to the south and has a land ar..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Neiqiu

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Baixiangมณฑลเหอเป่ย์จีน055450
Linchengมณฑลเหอเป่ย์จีน054300
Longyaoมณฑลเหอเป่ย์จีน055350055352
Shahechengมณฑลเหอเป่ย์จีน125,132054101