Licheng
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Licheng

ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่1,535.9 ตร.กม.
ประชากร118,246 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย61,128 (51.7%)
ประชากรหญิง57,118 (48.3%)
อายุมัธยฐาน41.5
รหัสไปรษณีย์213300

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Licheng, มณฑลเจียงซู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
213300Lichengมณฑลเจียงซู72,276

ข้อมูลสถิติประชากรของ Licheng, มณฑลเจียงซู

ประชากร118,246
ความหนาแน่นของประชากร77.0 / km²
ประชากรชาย61,128 (51.7%)
ประชากรหญิง57,118 (48.3%)
อายุมัธยฐาน41.5
อายุมัธยฐานเพศชาย41.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง42
ธุรกิจใน Licheng, มณฑลเจียงซู22
ประชากร (1975)87,454
ประชากร (2000)111,057
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +35.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +6.5%

Licheng

Liyang (simplified Chinese: 溧阳; traditional Chinese: 溧陽; pinyin: Lìyáng) is a county-level city under the administration of Changzhou in the Jiangsu province of the People's Republic of China. In 2011, it had a population of about 781,500. It borders..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Licheng

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Chunxiมณฑลเจียงซูจีน211300810014
Hutangมณฑลเจียงซูจีน56,370213321
Shijieมณฑลอานฮุยจีน242220
Yichengมณฑลเจียงซูจีน95,530214200214201214202214203เพิ่มเติม