Jurong
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Jurong

ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่17.3 ตร.กม.
ประชากร127,167 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย64,381 (50.6%)
ประชากรหญิง62,786 (49.4%)
อายุมัธยฐาน40.9
รหัสไปรษณีย์212400

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Jurong, มณฑลเจียงซู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
212400Jurongมณฑลเจียงซู

ข้อมูลสถิติประชากรของ Jurong, มณฑลเจียงซู

ประชากร127,167
ความหนาแน่นของประชากร7,352 / km²
ประชากรชาย64,381 (50.6%)
ประชากรหญิง62,786 (49.4%)
อายุมัธยฐาน40.9
อายุมัธยฐานเพศชาย40.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.3
ธุรกิจใน Jurong, มณฑลเจียงซู36
ประชากร (1975)108,305
ประชากร (2000)122,668
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +17.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.7%

Jurong

Jurong (Chinese: 句容; pinyin: Jùróng) is a county-level city under the administration of Zhenjiang, Jiangsu province, China.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Jurong

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Danyangมณฑลเจียงซูจีน5211212300212310
Xiongzhouมณฑลเจียงซูจีน211501211507211521
Yanzijiมณฑลเจียงซูจีน210043
Zhenjiangมณฑลเจียงซูจีน632,552511212000212001212002212003เพิ่มเติม