Huai'an
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาจีน
ประชากร555,230
รหัสไปรษณีย์223002, 223003, 223006
ธุรกิจใน Huai'an, มณฑลเจียงซู10

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Huai'an, มณฑลเจียงซู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
223002Huai'anมณฑลเจียงซู555,230
223003Huai'anมณฑลเจียงซู555,230
223006Huai'anมณฑลเจียงซู555,230

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Gaogouมณฑลเจียงซูจีน56,214223411223412
Gaoliangjianมณฑลเจียงซูจีน223100223101
Huai’anมณฑลเจียงซูจีน517223000223001223005223200เพิ่มเติม
Lianshuiมณฑลเจียงซูจีน223400223401223402