Hejian
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่1,333 ตร.กม.
ประชากร3,769 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,867 (49.5%)
ประชากรหญิง1,902 (50.5%)
อายุมัธยฐาน34.2
รหัสไปรษณีย์062450, 062465

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Hejian, มณฑลเหอเป่ย์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
062450Hejianมณฑลเหอเป่ย์
062465Hejianมณฑลเหอเป่ย์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Hejian, มณฑลเหอเป่ย์

ประชากร3,769
ความหนาแน่นของประชากร2.83 / km²
ประชากรชาย1,867 (49.5%)
ประชากรหญิง1,902 (50.5%)
อายุมัธยฐาน34.2
อายุมัธยฐานเพศชาย33
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.4
ประชากร (1975)2,596
ประชากร (2000)3,911
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +45.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -3.6%

Hejian

Hejian (simplified Chinese: 河间; traditional Chinese: 河間; pinyin: Héjiān; Wade–Giles: Ho Chien; alternative romanizations: Ho Dsien[1], Ho-kien[-fou]) is a county-level city of Cangzhou City, in east-central Hebei province, China. As of 2004, the popu..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Hejian

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Botouมณฑลเหอเป่ย์จีน63,045062150
Qingxianมณฑลเหอเป่ย์จีน062650
Raoyangมณฑลเหอเป่ย์จีน053900
Tongkouมณฑลเหอเป่ย์จีน071604