Cangzhou
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่14,383.5 ตร.กม.
ประชากร57,079 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย28,919 (50.7%)
ประชากรหญิง28,160 (49.3%)
อายุมัธยฐาน35.5
รหัสไปรษณีย์061000, 061001, 061300 (3 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์317

(6) รหัสไปรษณีย์ ใน Cangzhou, มณฑลเหอเป่ย์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
061000Cangzhouมณฑลเหอเป่ย์527,681
061001Cangzhouมณฑลเหอเป่ย์527,681
061300Cangzhouมณฑลเหอเป่ย์527,681
061400Cangzhouมณฑลเหอเป่ย์527,681
061504Cangzhouมณฑลเหอเป่ย์527,681
062100Cangzhouมณฑลเหอเป่ย์527,681

ข้อมูลสถิติประชากรของ Cangzhou, มณฑลเหอเป่ย์

ประชากร57,079
ความหนาแน่นของประชากร3.97 / km²
ประชากรชาย28,919 (50.7%)
ประชากรหญิง28,160 (49.3%)
อายุมัธยฐาน35.5
อายุมัธยฐานเพศชาย35.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.9
ธุรกิจใน Cangzhou, มณฑลเหอเป่ย์85
ประชากร (1975)57,185
ประชากร (2000)57,920
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -0.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.5%

Cangzhou

Cangzhou (simplified Chinese: 沧州; traditional Chinese: 滄州; pinyin: Cāngzhōu) is a prefecture-level city in eastern Hebei province, People's Republic of China. At the 2010 census, Cangzhou's built-up (or metro) area made of Yunhe, Xinhua districts and..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Cangzhou