เทียนจิน
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(120) รหัสไปรษณีย์ ใน เทียนจิน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เทียนจิน
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่11,760 ตร.กม.
ประชากร4.3 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,189,753 (51.2%)
ประชากรหญิง2,086,995 (48.8%)
อายุมัธยฐาน40.9
รหัสไปรษณีย์300000, 300010, 300011 (117 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์22

(120) รหัสไปรษณีย์ ใน เทียนจิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
300000เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300010เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300011เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300012เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300020เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300021เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300022เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300040เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300041เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300042เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300050เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300051เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300052เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300060เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300061เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300070เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300071เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300072เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300073เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300074เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300090เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300091เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300092เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300100เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300101เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300102เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300103เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300110เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300111เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300112เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300113เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300120เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300121เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300122เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300123เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300130เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300132เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300133เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300134เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300140เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300141เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300142เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300143เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300147เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300150เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300151เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300160เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300161เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300162เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300163เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300170เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300171เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300180เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300181เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300182เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300183เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300190เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300191เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300192เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300193เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300199เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300200เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300201เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300202เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300203เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300204เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300210เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300211เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300220เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300221เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300222เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300230เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300231เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300232เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300240เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300241เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300250เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300251เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300252เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300272เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300274เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300277เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300300เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300301เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300304เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300308เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300350เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300352เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300353เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300354เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300356เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300380เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300381เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300382เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300383เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300384เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300385เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300386เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300392เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300400เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300401เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300402เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300403เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300404เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300408เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300454เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300458เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300481เทียนจินเทียนจิน11,090,314
300600เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301510เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301600เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301601เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301602เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301617เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301700เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301701เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301713เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301718เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301721เทียนจินเทียนจิน11,090,314
301740เทียนจินเทียนจิน11,090,314

ข้อมูลสถิติประชากรของ เทียนจิน

ประชากร4.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร363.7 / km²
ประชากรชาย2,189,753 (51.2%)
ประชากรหญิง2,086,995 (48.8%)
อายุมัธยฐาน40.9
อายุมัธยฐานเพศชาย40
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.9
ธุรกิจใน เทียนจิน5,257
ประชากร (1975)1,204,593
ประชากร (2000)2,934,885
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +255%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +45.7%

เทียนจิน

เทียนจิน หรือ เทียนสิน (จีน: 天津; พินอิน: Tiānjīn: พินอินระบบไปรษณีย์: Tientsin) คือหนึ่งใน 4 เทศบาลนครของจีน เทศบาลนครเทียนจินมีระดับเทียบเท่ากับมณฑลและปกครองจากรัฐบาลกลางโดยตรง พื้นที่ของเทียนจินเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในจีนแผ่นดินใหญ่ จัดเป็นเม..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เทียนจิน