เซี่ยงไฮ้
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(267) รหัสไปรษณีย์ ใน เซี่ยงไฮ้

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เซี่ยงไฮ้
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่6,340.5 ตร.กม.
ประชากร26.9 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย13,848,383 (51.5%)
ประชากรหญิง13,055,550 (48.5%)
อายุมัธยฐาน37.8
รหัสไปรษณีย์000940, 021021, 021023 (264 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์21
เมือง8
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
200000 - 202164เซี่ยงไฮ้206

(267) รหัสไปรษณีย์ ใน เซี่ยงไฮ้

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
000940เซี่ยงไฮ้
021021เซี่ยงไฮ้
021023เซี่ยงไฮ้
200000เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200001เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200002เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200003เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200010เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200011เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200018เซี่ยงไฮ้
200020เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200021เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200023เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200025เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200030เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200031เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200032เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200033เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200040เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200041เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200042เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200050เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200051เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200052เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200060เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200061เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200062เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200063เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200065เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200070เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200071เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200072เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200080เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200081เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200082เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200083เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200085เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200086เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200088เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200090เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200092เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200093เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200120เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200121เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200122เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200123เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200124เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200125เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200126เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200127เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200129เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200131เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200134เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200135เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200136เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200137เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200216เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200231เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200232เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200233เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200234เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200235เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200237เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200240เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200241เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200245เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200331เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200333เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200335เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200336เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200431เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200432เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200433เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200434เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200435เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200436เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200437เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200438เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200439เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200441เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200442เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200443เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200444เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200940เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200941เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200942เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
200949เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201100เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201101เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201102เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201103เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201104เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201105เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201106เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201107เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201108เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201109เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201111เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201112เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201114เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201199เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201200เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201201เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201202เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201203เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201204เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201205เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201206เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201208เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201209เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201210เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201233เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201300เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201301เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201302เซี่ยงไฮ้
201303เซี่ยงไฮ้
201305เซี่ยงไฮ้
201306เซี่ยงไฮ้
201307เซี่ยงไฮ้
201308เซี่ยงไฮ้
201311เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201312เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201313เซี่ยงไฮ้
201314เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201315เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201316Minhangเซี่ยงไฮ้
201317Minhangเซี่ยงไฮ้
201318เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201319เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201321เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201322เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201323เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201324เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201325เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201399เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201400เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201401เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201402เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201403เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201404เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201405Huinanเซี่ยงไฮ้
201406เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201407เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201408เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201409Minhangเซี่ยงไฮ้
201411Minhangเซี่ยงไฮ้
201412เซี่ยงไฮ้
201413เซี่ยงไฮ้
201414เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201415เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201416เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201417เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201418เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201419เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201422เซี่ยงไฮ้
201424เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201499เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201500เซี่ยงไฮ้
201501เซี่ยงไฮ้
201502เซี่ยงไฮ้
201503เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201504เซี่ยงไฮ้
201505เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201506เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201507เซี่ยงไฮ้
201508เซี่ยงไฮ้
201509เซี่ยงไฮ้
201512เซี่ยงไฮ้
201514เซี่ยงไฮ้
201515เซี่ยงไฮ้
201516เซี่ยงไฮ้
201517เซี่ยงไฮ้
201518เซี่ยงไฮ้
201600เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201601เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201602เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201603เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201604เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201605เซี่ยงไฮ้
201606เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201607เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201608เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201609เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201611เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201612เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201613เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201614เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201615เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201616เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201617เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201619เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201620เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201700เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201701Fengjingเซี่ยงไฮ้
201702เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201703เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201704เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201705เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201706เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201707เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201708เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201709เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201711เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201712เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201713เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201714เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201715เซี่ยงไฮ้
201716เซี่ยงไฮ้
201717เซี่ยงไฮ้
201718เซี่ยงไฮ้
201719เซี่ยงไฮ้
201721เซี่ยงไฮ้
201722เซี่ยงไฮ้
201800เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201801เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201802เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201803เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201804เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201805เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201806เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201807เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201808เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201809เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201811เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201812เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201814เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201815เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201816เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201818เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201821เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201822เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201823เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201824เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201900เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201901เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201906เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201907เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201908เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201913เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
201914เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
202150เซี่ยงไฮ้
202151เซี่ยงไฮ้
202152เซี่ยงไฮ้
202153เซี่ยงไฮ้
202154เซี่ยงไฮ้
202155เซี่ยงไฮ้
202156เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
202157เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
202158เซี่ยงไฮ้
202159เซี่ยงไฮ้
202161เซี่ยงไฮ้
202162เซี่ยงไฮ้
202163เซี่ยงไฮ้
202164เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้22,315,474
202165เซี่ยงไฮ้
202171เซี่ยงไฮ้
202172เซี่ยงไฮ้
202173เซี่ยงไฮ้
202174เซี่ยงไฮ้
202177เซี่ยงไฮ้
202178เซี่ยงไฮ้
202179เซี่ยงไฮ้
202180เซี่ยงไฮ้
202181เซี่ยงไฮ้
202183เซี่ยงไฮ้
215332Antingเซี่ยงไฮ้
215412Huatingเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลสถิติประชากรของ เซี่ยงไฮ้

ประชากร26.9 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร4,243 / km²
ประชากรชาย13,848,383 (51.5%)
ประชากรหญิง13,055,550 (48.5%)
อายุมัธยฐาน37.8
อายุมัธยฐานเพศชาย37.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.1
ธุรกิจใน เซี่ยงไฮ้59,186
ประชากร (1975)5,720,813
ประชากร (2000)16,620,526
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +370.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +61.9%

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ (จีน: 上海, พินอิน: Shànghǎi) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล พื้นที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียงแต่ไม่ได้ขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เซี่ยงไฮ้