เซินเจิ้น
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(87) รหัสไปรษณีย์ ใน เซินเจิ้น

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เซินเจิ้น
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่2,050 ตร.กม.
ประชากร6.7 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,529,216 (52.9%)
ประชากรหญิง3,140,997 (47.1%)
อายุมัธยฐาน29.5
รหัสไปรษณีย์516048, 517028, 518000 (84 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์755

(87) รหัสไปรษณีย์ ใน เซินเจิ้น, มณฑลกวางตุ้ง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
516048เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
517028มณฑลกวางตุ้ง
518000เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518001เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518002เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518003เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518004เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518005เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518006เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518007เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518008เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518009มณฑลกวางตุ้ง
518010เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518011มณฑลกวางตุ้ง
518016มณฑลกวางตุ้ง
518017มณฑลกวางตุ้ง
518019เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518020เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518021เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518023เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518026เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518027เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518028เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518029เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518030เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518031เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518032เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518033เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518034เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518035เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518036เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518038เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518040เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518041เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518045เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518048เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518049เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518051เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518052เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518053เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518054เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518055เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518057เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518060เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518066เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518067เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518068เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518081เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518082เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518083เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518100เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518101เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518102เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518103เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518104เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518105เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518106เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518107เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518108เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518109เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518110เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518111เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518112เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518114เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518115เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518116เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518117เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518118เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518119เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518122เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518123เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518125เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518126เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518128เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518129เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518131เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518132เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518133เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518172เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518173เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518218เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้ง10,358,381
518408มณฑลกวางตุ้ง
755001มณฑลกวางตุ้ง
755003มณฑลกวางตุ้ง
755004มณฑลกวางตุ้ง
755005มณฑลกวางตุ้ง
755006มณฑลกวางตุ้ง

ข้อมูลสถิติประชากรของ เซินเจิ้น, มณฑลกวางตุ้ง

ประชากร6.7 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร3,253 / km²
ประชากรชาย3,529,216 (52.9%)
ประชากรหญิง3,140,997 (47.1%)
อายุมัธยฐาน29.5
อายุมัธยฐานเพศชาย29.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง29.2
ธุรกิจใน เซินเจิ้น, มณฑลกวางตุ้ง17,197
ประชากร (1975)1,207,161
ประชากร (2000)3,883,862
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +452.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +71.7%

เซินเจิ้น

เซินเจิ้น ตามสำเนียงจีนกลาง หรือ ชิมจุ่ม ตามสำเนียงแต้จิ๋ว (จีน: 深圳; พินอิน: Shēnzhèn; พินอินกวางตุ้ง : sam1 zan3 :) เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจี ืองเซินเจิ้น (Shenzhen) เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เซินเจิ้น