เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(960) รหัสไปรษณีย์ ใน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
ช่วงเวลาเวลาจีน (อุรุมชี)
พื้นที่1,664,897 ตร.กม.
ประชากร23.6 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย12,216,146 (51.7%)
ประชากรหญิง11,422,297 (48.3%)
อายุมัธยฐาน32.3
รหัสไปรษณีย์652800, 654301, 830000 (957 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์9003, 901, 902 (22 เพิ่มเติม)
เมือง59
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
830000 - 830094, 831400 - 831407อุรุมชี43
832000 - 832068Shihezi42
834003 - 834007คาราเมย์3
839000 - 839026Hami20

(960) รหัสไปรษณีย์ ใน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
652800เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
654301เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
830000อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830001อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830002อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830003อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830004อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830006อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830009อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830010อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830011อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830012อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830013อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830014อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830015อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830016อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830017อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830018อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830019อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830021อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830022อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830023อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830024เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
830026อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830027อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830028อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830029อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830030เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
830031อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830032อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830033อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830034เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
830036อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830037อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830039เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
830044อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830049อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830053อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830054อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830063อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830065เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
830068อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830074Changjiเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์198,776
830076เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
830078เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
830081Anningquเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
830089อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830091อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830092อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
830094อุรุมชีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์3,029,372
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

ประชากร23.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร14.2 / km²
ประชากรชาย12,216,146 (51.7%)
ประชากรหญิง11,422,297 (48.3%)
อายุมัธยฐาน32.3
อายุมัธยฐานเพศชาย32.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง32
ธุรกิจใน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์1,067
ประชากร (1975)10,251,995
ประชากร (2000)18,805,634
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +130.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +25.7%

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (อุยกูร์: شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى-; จีน: 新疆维吾尔自治区) เป็นเขตปกครองตนเองของจีนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเขตปกครองใหญ่ที่สุดของจีน เป็นเขตการปกครองชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก กินพื้นที่กว่า 1.6 ล้านตารางกิโลเม..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์