อู่ฮั่น
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(80) รหัสไปรษณีย์ ใน อู่ฮั่น

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน อู่ฮั่น
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่8,494.4 ตร.กม.
ประชากร4.7 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,419,564 (51%)
ประชากรหญิง2,322,735 (49%)
อายุมัธยฐาน35.7
รหัสไปรษณีย์340022, 340062, 430000 (77 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์27

(80) รหัสไปรษณีย์ ใน อู่ฮั่น, มณฑลหูเป่ย์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
340022อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
340062อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430000อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430010อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430011อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430012อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430013อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430014อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430015อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430016อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430017อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430018อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430019อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430020อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430021อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430022อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430023อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430024อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430030อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430031อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430032อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430033อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430034อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430035อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430036อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430037อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430038อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430039อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430040อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430042อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430044อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430045อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430048อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430050อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430051อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430052อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430056อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430058อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430060อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430061อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430062อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430063อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430064อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430065อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430066อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430067อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430070อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430071อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430072อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430073อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430074อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430075อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430076อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430077อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430078อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430079อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430080อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430081อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430082อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430083อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430084อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430085อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430086อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430090อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430100อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430113อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430118อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430125อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430200อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430204อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430205อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430206อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430208อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430213อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430223อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430311อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430312อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
430415อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
432202อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388
440060อู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์9,785,388

ข้อมูลสถิติประชากรของ อู่ฮั่น, มณฑลหูเป่ย์

ประชากร4.7 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร558.3 / km²
ประชากรชาย2,419,564 (51%)
ประชากรหญิง2,322,735 (49%)
อายุมัธยฐาน35.7
อายุมัธยฐานเพศชาย35.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง36
ธุรกิจใน อู่ฮั่น, มณฑลหูเป่ย์3,755
ประชากร (1975)2,062,557
ประชากร (2000)3,866,200
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +129.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +22.7%

อู่ฮั่น

อู่ฮั่น เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์และเป็นเมืองใหญ่สุดในมณฑลเหอเป่ย์ มีพื้นที่ 8,467.11 ตร.กม. (ในเมือง 1,954 ตร.กม.) ประชากร 8,100,000 (พ.ศ. 2549).   ︎  หน้าวิกิพีเดีย อู่ฮั่น