มณฑลเจียงซู
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(2,171) รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลเจียงซู

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลเจียงซู
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่102,600 ตร.กม.
ประชากร80.2 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย40,411,126 (50.4%)
ประชากรหญิง39,775,566 (49.6%)
อายุมัธยฐาน38.5
รหัสไปรษณีย์210000, 210001, 210002 (2,168 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์25, 510, 511 (20 เพิ่มเติม)
เมือง63
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
210000 - 211215หนานจิง91
211902 - 211955Wangtan24
212000 - 212405Zhenjiang38
212300 - 212310Danyang2
213000 - 213263Changzhou85
214000 - 214217, 214400 - 214443อู๋ซี132
214200 - 214207Yicheng10
214431 - 214442Jiangyin5
215000 - 215341, 215542 - 215562ซูโจว94
221000 - 221164, 836004 - 836009Tongshan37
222000 - 222100Lianyungang22
222044 - 222046, 222066 - 222069Lianyun7
222115 - 222121Xiazhuang3
223002 - 223006Huai'an3
223242 - 223323Huai’an15
223400 - 223402Lianshui3
223800 - 223831Suqian9
224000 - 224172Yancheng40
225000 - 225211Yangzhou33
225600 - 225603Gaoyou4

(2,171) รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลเจียงซู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
210000หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210001หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210002หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210003หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210004หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210005หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210006หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210007หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210008หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210009หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210010หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210011หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210012หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210013หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210014หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210015หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210016หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210017หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210018หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210019หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210021หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210022หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210024หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210026หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210028หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210029หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210031หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210032หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210033หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210034หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210035หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210036หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210037หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210038หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210039หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210041หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210042หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210043Yanzijiมณฑลเจียงซู
210044หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210045มณฑลเจียงซู
210046หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210047หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210048หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210049หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210057มณฑลเจียงซู
210058มณฑลเจียงซู
210059หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210061หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210066หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
210088หนานจิงมณฑลเจียงซู7,165,292
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ มณฑลเจียงซู

ประชากร80.2 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร781.5 / km²
ประชากรชาย40,411,126 (50.4%)
ประชากรหญิง39,775,566 (49.6%)
อายุมัธยฐาน38.5
อายุมัธยฐานเพศชาย37.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.1
ธุรกิจใน มณฑลเจียงซู17,267
ประชากร (1975)57,207,812
ประชากร (2000)75,818,807
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +40.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +5.8%

มณฑลเจียงซู

มณฑลเจียงซู (จีนตัวย่อ: 江苏省 จีนตัวเต็ม: 江蘇省 เจียงซูเฉิ่ง) ชื่อย่อ ‘ซู’ (苏) ตั้งอยู่ตอนกลางของดินแดนชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศจีน มีเมืองหลวงชื่อว่าหนานจิง มีเนื้อที่ 102,600 ก.ม.มีประชากร ปี 2004 74,330,000 คน จีดีพี 1.54 ล้านล้านเหรินหมินปี้ต่อประชากร 20,70..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย มณฑลเจียงซู