มณฑลเจียงซี
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1,579) รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลเจียงซี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลเจียงซี
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่166,900 ตร.กม.
ประชากร46.6 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย24,039,505 (51.6%)
ประชากรหญิง22,545,389 (48.4%)
อายุมัธยฐาน32.8
รหัสไปรษณีย์330000, 330001, 330002 (1,576 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์591, 701, 7032 (14 เพิ่มเติม)
เมือง31
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
330000 - 330100Nanchang32
331400 - 331402Baqiu4
333000 - 333041Jingdezhen25
335000 - 335005Yingtan5
335423 - 335425Guixi3
336000 - 336007Yichun8
336600 - 336602Fenyi3
336601 - 336616, 338000 - 338027Xinyu35
337000 - 337002, 337053 - 337055Pingxiang10
337015 - 337017Xiangdong2
341000 - 341002, 341009 - 341100Ganzhou19
343000 - 343011Ji’an6

(1,579) รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลเจียงซี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
330000Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330001Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330002Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330003Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330004Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330006Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330007Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330008Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330009Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330012Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330013Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330024Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330025Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330027มณฑลเจียงซี
330029Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330030มณฑลเจียงซี
330032Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330033มณฑลเจียงซี
330034Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330038Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330039Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330041Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330042มณฑลเจียงซี
330043Qingyunpuมณฑลเจียงซี
330044มณฑลเจียงซี
330046Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330047Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330048Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330049Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330077Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330096Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330100Nanchangมณฑลเจียงซี2,357,839
330103Changlengมณฑลเจียงซี56,429
330104มณฑลเจียงซี
330105มณฑลเจียงซี
330106มณฑลเจียงซี
330107มณฑลเจียงซี
330108มณฑลเจียงซี
330109มณฑลเจียงซี
330114มณฑลเจียงซี
330115มณฑลเจียงซี
330116มณฑลเจียงซี
330117มณฑลเจียงซี
330118มณฑลเจียงซี
330119มณฑลเจียงซี
330121มณฑลเจียงซี
330122มณฑลเจียงซี
330123มณฑลเจียงซี
330124มณฑลเจียงซี
330125มณฑลเจียงซี
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ มณฑลเจียงซี

ประชากร46.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร279.1 / km²
ประชากรชาย24,039,505 (51.6%)
ประชากรหญิง22,545,389 (48.4%)
อายุมัธยฐาน32.8
อายุมัธยฐานเพศชาย32
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.7
ธุรกิจใน มณฑลเจียงซี1,870
ประชากร (1975)25,328,997
ประชากร (2000)40,921,803
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +83.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +13.8%

มณฑลเจียงซี

มณฑลเจียงซี (พินอิน: Jiangxi) ชื่อย่อ กั้น(赣)ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ของประเทศจีน บนชายฝั่งตอนใต้ของลุ่มน้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) ตอนล่าง โดยด้านตะวันออกติดกับมณฑลเจ้อเจียง และฝูเจี้ยน ด้านใต้ติดกับกว่างตง ด้านตะวันตกติดกับหูหนัน ด้านเหนือติดกับหูเป่ย แล..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย มณฑลเจียงซี