มณฑลอานฮุย
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1,753) รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลอานฮุย

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลอานฮุย
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่139,600 ตร.กม.
ประชากร59.2 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย30,091,048 (50.8%)
ประชากรหญิง29,101,992 (49.2%)
อายุมัธยฐาน36.8
รหัสไปรษณีย์000000, 211752, 230000 (1,750 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์550, 551, 552 (14 เพิ่มเติม)
เมือง37
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
231161 - 231165, 232000 - 232099หวยหนาน20
232100 - 232121Fengtai Chengguanzhen3
233000 - 233090, 233702 - 233704Bengbu17
234000 - 234114Suzhou20
236000 - 236112Fuyang45
236200 - 236208Yingshang Chengguanzhen11
236500 - 236504Jieshou5
236800 - 236810, 236826 - 236841Bozhou19
238062 - 238074Chaohu4
239000 - 239200Chuzhou22
241000 - 241205Wuhu16
244000 - 244011Wusong6
246000 - 246240, 246700 - 246702Anqing22
246258 - 246261Lujiazui2
246704 - 246706Zongyang3

(1,753) รหัสไปรษณีย์ ใน มณฑลอานฮุย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
000000มณฑลอานฮุย
211752มณฑลอานฮุย
230000เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230001เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230002เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230011เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230022เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230031เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230033เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230039เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230041เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230042เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230051เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230061เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230088เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
230601เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
231100มณฑลอานฮุย
231111มณฑลอานฮุย
231113มณฑลอานฮุย
231115มณฑลอานฮุย
231117มณฑลอานฮุย
231121มณฑลอานฮุย
231123มณฑลอานฮุย
231125มณฑลอานฮุย
231129มณฑลอานฮุย
231131เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
231133มณฑลอานฮุย
231135เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
231137เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
231139มณฑลอานฮุย
231141มณฑลอานฮุย
231145มณฑลอานฮุย
231151มณฑลอานฮุย
231153มณฑลอานฮุย
231157มณฑลอานฮุย
231161หวยหนานมณฑลอานฮุย1,027,655
231163มณฑลอานฮุย
231165หวยหนานมณฑลอานฮุย1,027,655
231167มณฑลอานฮุย
231200เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
231201เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
231202เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
231203เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
231204เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
231221มณฑลอานฮุย
231231มณฑลอานฮุย
231232มณฑลอานฮุย
231233มณฑลอานฮุย
231241เหอเฝย์มณฑลอานฮุย3,310,268
231242มณฑลอานฮุย
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ มณฑลอานฮุย

ประชากร59.2 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร424.0 / km²
ประชากรชาย30,091,048 (50.8%)
ประชากรหญิง29,101,992 (49.2%)
อายุมัธยฐาน36.8
อายุมัธยฐานเพศชาย36.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง37.2
ธุรกิจใน มณฑลอานฮุย6,085
ประชากร (1975)49,135,570
ประชากร (2000)60,492,832
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +20.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -2.1%

มณฑลอานฮุย

มณฑลอานฮุย หรือ อันฮุย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีเมืองเอกชื่อ เหอเฟย์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 139,400 ตาราง ก.ม.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย มณฑลอานฮุย